Kurssikategoria: Esteetön matkailu

 • Esteettömyys matkailussa

  4 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Esteettömyys matkailussa - 12,50 
  Matkailutoimija kulkee laatikon ohi lapsensa kanssa, joka on rattaissa. Kuvan kehys on keltainen.

  Tällä kurssilla saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mitä esteettömyys tarkoittaa matkailussa? Miksi sen huomioiminen on tärkeää? Minkälaisia asiakasryhmiä esteettömyys koskee ja millaisia erityistarpeita näillä kohderyhmillä on? Lisäksi saat vinkkejä esteettömyyden huomioimisesta asiakasrajapinnassa ja ymmärrät esteettömän matkailun potentiaalin tulevaisuudessa. 

 • Esteettömien matkailupalvelujen johtaminen

  6 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Esteettömien matkailupalvelujen johtaminen - 25,00 
  Matkailutoimija kulkee laatikon ohi lapsensa kanssa, joka on rattaissa. Kuvan kehys on oranssi.

  Esteettömien palveluiden johtamisen kurssilla perehdyt tarkemmin esteettömyyteen liittyvään lainsäädäntöön, digitaaliseen saavutettavuuteen, esteettömyyden arviointiin ja tasavertaisen asiakaspalvelun johtamiseen. 

 • Esteettömien matkailupalvelujen kehittäminen

  4 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Esteettömien matkailupalvelujen kehittäminen - 12,50 
  Matkailutoimija kulkee laatikon ohi lapsensa kanssa, joka on rattaissa. Kuvan kehys on violetti.

  Tällä kurssilla perehdytään esteettömyyden kehittämiseen matkailussa. Asiaa tarkastellaan enemmän matkailualueen näkökulmasta. Opit lisää esteettömyyteen liittyvää sanastoa, saat työkaluja matkailupalveluiden ja -tuotteiden fyysisen ja kulttuurisen esteettömyyden sekä yhdenvertaisuuden arviointiin matkailualueen tasolla, ymmärrät esteettömyyden merkityksen matkailualueen kehittämisessä ja osana aluekehitystä sekä ymmärrät esteettömän matkailun potentiaalin.