Kurssikategoria: Kehittäjä

 • Esteettömien matkailupalvelujen kehittäminen

  4 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Esteettömien matkailupalvelujen kehittäminen - 12,50 
  Matkailutoimija kulkee laatikon ohi lapsensa kanssa, joka on rattaissa. Kuvan kehys on violetti.

  Tällä kurssilla perehdytään esteettömyyden kehittämiseen matkailussa. Asiaa tarkastellaan enemmän matkailualueen näkökulmasta. Opit lisää esteettömyyteen liittyvää sanastoa, saat työkaluja matkailupalveluiden ja -tuotteiden fyysisen ja kulttuurisen esteettömyyden sekä yhdenvertaisuuden arviointiin matkailualueen tasolla, ymmärrät esteettömyyden merkityksen matkailualueen kehittämisessä ja osana aluekehitystä sekä ymmärrät esteettömän matkailun potentiaalin. 

 • Ilmastotyön kehittäminen matkailussa

  7 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Ilmastotyön kehittäminen matkailussa - 25,00 
  Matkailutoimija istuu laatikon sisällä ja laatikon päällä on sadepilvi. Kuvan kehys on violetti.

  Matkailun ja ilmastonmuutoksen suhde on moniulotteinen. Matkailualalla otetaan vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja samaan aikaan sopeudutaan ja sopeutetaan omaa toimialaa ilmastonmuutokseen. Ilmastotyön merkitys kasvaa koko ajan, ja siihen tarvitaan lisää osaajia. Tämä kurssi on sinulle, joka haluat olla aktiivisesti mukana kehittämässä oman alueesi ilmastotyötä.

 • Ekologinen vastuullisuus matkailualueella

  6 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Ekologinen vastuullisuus matkailualueella - 12,50 
  Matkailutoimija on laatikossa. Laatikossa on myös lintu. Laatikon ulkopuolella on puita ja tukkeja. Kuvan kehys on violetti.

  Matkailun ekologisen kestävyyden edistämisessä on tärkeää ymmärtää matkailun vaikutuksia luonnonympäristöön. Vaikutukset eivät ole samanlaisia joka paikassa, vaan voivat vaihdella riippuen siitä, millaisessa kohteessa ja mihin aikaan vuodesta matkailua toteutetaan. Kurssin suoritettuasi ymmärrät matkailun ekologisten vaikutusten kirjon erilaisissa kohteissa, eri vuodenaikoina, niin mikro- kuin makrotasolla. Osaat valita ekologisen kestävyyden seurantaan ja arviointiin sopivia menetelmiä sekä tunnistat keskeisimmät toimijat ekologisen kestävyyden hallitsemisessa.

 • Sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisen matkailualueen kehittäminen

  • Sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisen matkailualueen kehittäminen - 25,00 
  Kaksi matkailutoimijaa istuu laatikoiden päällä ja keskustelee. Takana näkyy kaupunki. Kuvan kehys on violetti.

  Samalla tavalla kuin keskitytään vähentämään matkailun hiilijalanjälkeä tai ympäristön kulumista, on keskeistä myös edistää matkailun sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta. Vaikka matkakohteet ovat matkailun paikkoja, ne ovat myös kotipaikkoja alueen asukkaille. Tällä kurssilla tavoitteena on siis oppia, miten matkailun sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta voidaan edistää matkailualueen kehittämisessä ja suunnittelussa. Asiaa lähestytään esimerkiksi matkailukehittäjän, alueorganisaation tai kunnan toimijan näkökulmasta. Opintojakso auttaa siis sinua edistämään sosiokulttuurista vastuullisuutta omassa työssäsi. Kurssilla tutustut aihetta käsitteleviin teksteihin, podcasteihin ja videoihin. Näihin materiaaleihin pohjautuvat tehtävät auttavat pääsemään sisään aiheeseen. Jos sinulla on jo valmiiksi osaamista matkailusta tai sosiokulttuurisesta vastuullisuudesta, pääset hyödyntämään sitä kurssilla! Tervetuloa kurssille!

 • Strateginen vastuullisuus

  6 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Strateginen vastuullisuus - 25,00 
  Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on violetti.

  Strateginen vastuullisuus Teema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta Taso: Kehittäjä Laajuus: 1 opintopiste Hinta: 25€ Vastuullinen kouluttaja: Oppitunnit: 5 kpl Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa Osaamistavoitteet: Tietää strategisen johtamisen peruskäsitteet ja tärkeimmät analyysimenetelmät Tunnistaa vastuullisuuden merkityksen kilpailutekijänä ja uusien liiketoimintamallien mahdollistajana Osaa huomioida vastuullisuus- ja arvokysymyksiä strategiatyössä Osaa osallistaa henkilöstöä ja muita sidosryhmiä vastuullisessa liiketoiminnan määrittelyyn, kehittämiseen […]

 • Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen

  • Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen - 25,00 
  Kaksi matkailutoimijaa rakentaa tornia laatikoista. Kuvan kehys on violetti.

  Matkailua tulee kehittää yhteistyössä paikallisten sidosryhmien, kanssa. Tällä kurssilla opiskelet, miten voit matkailukohteen kehittäjänä osallistaa sidosryhmät yhteistyöhön ja mitä eri aiheita kehittämisessä tulee huomioida.

 • Matkailun hallinnan rakenteet

  • Matkailun hallinnan rakenteet - 12,50 
  Kolme laatikkoa, joiden sisällä on matkailutoimija. Laatikot on linkitetty toisiinsa. Kuvan kehys on violetti.

  Matkailun hallinnan rakenteet Teema: Matkailutoimiala yhteiskunnan osana Taso: Kehittäjä Laajuus: 0,5 opintopiste Hinta: 12,50€ Vastuullinen kouluttaja: Oppitunnit: 6 kpl Arviointi: osaamistesti Osaamistavoitteet: Osaa nimetä matkailun kehittämiseen liittyviä ohjausjärjestelmiä, organisaatioita ja instituutioita Tunnistaa erilaisia alaan liittyviä keskustelufoorumeja Osaa arvoida omaa tai edustamansa organisaation roolia matkailun hallinnan rakenteissa Kurssin kuvaus Matkailuyrityksen, -kohteen ja -alueen vastuullinen ja menestyksellinen […]

 • Matkailun skenaariotyöskentely

  4 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Matkailun skenaariotyöskentely - 12,50 
  Matkailutoimija katsoo tulevaisuuteen laatikon läpi. Kuvan reunus on violetti.

  Matkailun skenaariotyöskentely Teema: Ennakointi ja tulevaisuusosaaminen Taso: Kehittäjä Laajuus: 0,5 opintopiste Hinta: 12,50 € Vastuullinen kouluttaja: Oppitunnit: 3 kpl Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa Osaamistavoitteet: Osaat käyttää ennakoinnin työkalua. Tunnistat miten matkailutoimialan tulevaisuus voidaan rakentaa skenaarioiksi. Kurssin kuvaus Matkailun erilaisten tulevaisuuskuvien rakentaminen on tämän kurssin ytimessä. Kurssissa on kolme oppituntia. Ensimmäisellä oppitunnilla johdatetaan tutustumaan […]