Kurssikategoria: Työntekijä

 • Esteettömyys matkailussa

  4 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Esteettömyys matkailussa - 12,50 
  Matkailutoimija kulkee laatikon ohi lapsensa kanssa, joka on rattaissa. Kuvan kehys on keltainen.

  Tällä kurssilla saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mitä esteettömyys tarkoittaa matkailussa? Miksi sen huomioiminen on tärkeää? Minkälaisia asiakasryhmiä esteettömyys koskee ja millaisia erityistarpeita näillä kohderyhmillä on? Lisäksi saat vinkkejä esteettömyyden huomioimisesta asiakasrajapinnassa ja ymmärrät esteettömän matkailun potentiaalin tulevaisuudessa. 

 • Ilmastoteot jokapäiväisessä matkailutyössä

  5 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Ilmastoteot jokapäiväisessä matkailutyössä - 25,00 
  Matkailutoimija istuu laatikon sisällä ja laatikon päällä on sadepilvi. Kuvan kehys on keltainen.

  Matkailun ja ilmastonmuutoksen suhde on moniulotteinen. Matkailualalla otetaan vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja samaan aikaan sopeudutaan ja sopeutetaan omaa toimialaa ilmastonmuutokseen. Ilmastotyön merkitys kasvaa koko ajan, ja siihen tarvitaan lisää osaajia. Tule oppimaan lisää ilmastoteoista jokapäiväisessä työssä ja liity kasvavaan ilmastovastuullisten joukkoon!

 • Matkailun vaikutukset paikallisyhteisössä

  • Matkailun vaikutukset paikallisyhteisössä - 25,00 
  Kaksi matkailutoimijaa istuu laatikoiden päällä ja keskustelee. Takana näkyy kaupunki. Kuvan kehys on keltainen.

  Matkailun vaikutukset paikallisyhteisössä Teema: Matkailun sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus Taso: Työntekijä Laajuus: 1 opintopiste Hinta: 25 € Vastuullinen kouluttaja: Oppitunnit: 5 Arviointi: Osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa Osaamistavoitteet: Tiedät matkailualan vaikutukset paikalliseen kulttuuriin ja väestöön. Tunnistat yksittäisen matkailijan ja työntekijän vaikutusmahdollisuudet vastuullisen matkailun edistämisessä. Kurssin kuvaus Oletko miettinyt mitä on liikamatkailu tai minne on ok matkustaa? […]

 • Taloudellinen vastuullisuus liiketoiminnassa

  6 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Taloudellinen vastuullisuus liiketoiminnassa - 25,00 
  Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on keltainen.

  Kurssilla tutustutaan taloudellisen vastuullisuuden osa-alueisiin. Painotus on liiketoiminnan taloudellisessa kannattavuudessa ja voiton tuottamisessa, jotka ovat edellytyksiä sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle. Kurssilla tutusut myös oikeudenmukaiseen palkitsemiseen, hyviin hallintokäytäntöihin, korruption ja lahjonnan estämiseen ja harmaaseen talouteen.

 • Sosiaalinen ja ympäristövastuu liiketoiminnassa

  6 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Sosiaalinen ja ympäristövastuu liiketoiminnassa - 25,00 
  Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on keltainen.

  Tällä kurssilla tutustut vastuullisen liiketoiminnan hyötyihin sekä erityisesti yrityksen tai organisaation sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Opit tunnistamaan organisaation toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia ja tutustut tavallisiin tapoihin mitata ja arvioida niitä. Sosiaalisessa vastuullisuudessa painopiste on ihmisissä, etenkin henkilöstössä, mutta kurssilla käsitellään myös paikallisyhteisöä, tuoteturvallisuutta ja laatua sekä hankintaketjun vastuullisuutta.