Kurssikategoria: Yrittäjä

 • Esteettömien matkailupalvelujen johtaminen

  6 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Esteettömien matkailupalvelujen johtaminen - 25,00 
  Matkailutoimija kulkee laatikon ohi lapsensa kanssa, joka on rattaissa. Kuvan kehys on oranssi.

  Esteettömien palveluiden johtamisen kurssilla perehdyt tarkemmin esteettömyyteen liittyvään lainsäädäntöön, digitaaliseen saavutettavuuteen, esteettömyyden arviointiin ja tasavertaisen asiakaspalvelun johtamiseen. 

 • Ilmastotyön johtaminen matkailussa

  6 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Ilmastotyön johtaminen matkailussa - 25,00 
  Matkailutoimija istuu laatikon sisällä ja laatikon päällä on sadepilvi. Kuvan kehys on oranssi.

  Matkailun ja ilmastonmuutoksen suhde on moniulotteinen. Matkailualalla otetaan vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja samaan aikaan sopeudutaan ja sopeutetaan omaa toimialaa ilmastonmuutokseen. Ilmastotyön merkitys kasvaa koko ajan, ja siihen tarvitaan lisää osaajia. Ota haltuun ja vie käytäntöön ilmastotyön johtamisen perusteesit!

 • Matkailun ekologisten vaikutusten kirjo

  6 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Matkailun ekologisten vaikutusten kirjo - 12,50 
  Matkailutoimija on laatikossa. Laatikossa on myös lintu. Laatikon ulkopuolella on puita ja tukkeja. Kuvan kehys on keltainen.

  Ekologisten vaikutusten kirjo -kurssilla opit, millaisia ekologisia vaikutuksia matkailulla voi olla. Opit, miten juuri sinä voit edistää matkailun ekologista kestävyyttä.

 • Yrityksen ekologinen vastuu

  7 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Yrityksen ekologinen vastuu - 25,00 
  Ekologisten vaikutusten teemaa kuvaava laatikko, jossa mukana luonnon elementtejä

  Oletko miettinyt, millaisia ekologisia vaikutuksia yritystoiminnalla voi olla? Mikä on matkailuyrittäjän vastuu ympäristöstään? Entäpä miten lainsäädäntö ohjaa ekologiseen kestävyyteen? Ja miten kestävyyttä mitataan? Tällä kurssilla saat vastauksia näihin ja muihinkin ekologiseen kestävyyteen liittyviin kysymyksiin!

 • Sosiokulttuurisen vastuullisuuden huomiointi matkailuyrityksessä

  • Sosiokulttuurisen vastuullisuuden huomiointi matkailuyrityksessä - 25,00 
  Kaksi matkailutoimijaa istuu laatikoiden päällä ja keskustelee. Takana näkyy kaupunki. Kuvan kehys on oranssi.

  Samalla tavalla kuin yrityksissä voidaan kiinnittää huomiota vaikkapa energian säästämiseen tai kierrättämiseen ekologisen vastuullisuuden edistämiseksi, yritykset voivat omalla toiminnallaan edistää myös matkailun sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta. Tällä kurssilla opit, miten edistää matkailu sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta matkailuyrityksen toiminnassa. Asiaa lähestytään yrittäjän tai esimiehen näkökulmasta. Opintojaksolla pääset tutustumaan teksteihin, podcasteihin ja videoihin, jotka käsittelevät sosiokulttuuriseen vastuullisuuteen liittyviä aiheita. Näihin materiaaleihin pohjautuvat tehtävät auttavat sinua pääsemään sisään aiheeseen. Jos sinulla on jo valmiiksi osaamista matkailusta tai sosiokulttuurisesta vastuullisuudesta liittyen, pääset hyödyntämään sitä kurssilla. Samoin opintojakso auttaa sinua edistämään vastuullisuutta omassa työssäsi. Tervetuloa mukaan!

 • Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen

  12 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen - 50,00 
  Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on oranssi.

  Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen Teema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta Taso: Yrittäjä Laajuus: 2 opintopistettä Hinta: 50€ Vastuullinen kouluttaja: Oppitunnit: 11 kpl Arviointi: Oppituntikohtaiset tehtävät sekä yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa Osaamistavoitteet: Osaa kuvata ja arvioida liiketoimintaa ja johtamista sidosryhmäajattelun ja vastuullisen liiketoiminnan näkökulmista Osaa suunnitella, kehittää ja arvioida asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ympäristövastuullisia ratkaisuja Tietää tärkeimmät vastuullista […]

 • Vastuullinen yhteistyö matkailussa

  • Vastuullinen yhteistyö matkailussa - 25,00 
  Kaksi matkailutoimijaa rakentaa tornia laatikoista. Kuvan kehys on oranssi.

  Miksi yhteistyö on matkailussa tärkeää? Oletko tietoinen yhteistyön mahdollisuuksista ja hyödyistä itsellesi? Tämän kurssin myötä voit luoda itsellesi toimintasuunnitelman miten vahvistat jo olemassa olevaa verkostoasi ja/tai miten yhteistyö näkyy omassa toimintakentässäsi.

 • Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat

  5 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat - 12,50 
  Kolme laatikkoa, joiden sisällä on matkailutoimija. Laatikot on linkitetty toisiinsa. Kuvan kehys on oranssi.

  Toimialana matkailu koostuu laajasta joukosta erilaisia elinkeinonharjoittajia ja sidosryhmiä. Matkailutoimialan moninaisuuden hahmottaminen auttaa ymmärtämään matkailun yhteiskunnallista merkitystä sekä suuntaamaan omaa toimintaa ja matkailun päätöksentekoa vastuullisesti. Kurssilla opit millaisia vaikutuksia matkailuelinkeinolla voi olla muihin elinkeinoihin. Saat myös osaamista, jota soveltamalla voit kuvata ja arvioida matkailutoimialan kehittämisen toimintaympäristöä niin alueellisesti kuin kansallisesti. 

 • Ennakointi matkailussa

  4 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Ennakointi matkailussa - 12,50 
  Matkailutoimija katsoo tulevaisuuteen laatikon läpi. Kuvan reunus on oranssi.

  Tiedätkö, miten tulevaisuuteen voi vaikuttaa arkipäiväisessä toiminnassa? Entä oletko selvillä yhteiskunnallisten kehityskulkujen vaikutuksesta matkailuun? Tällä kurssilla tutustut ennakointiajatteluun ja sen soveltamiseen matkailussa. Opit, mitä ovat ennakoinnin peruskäsitteet; megatrendit, trendit, heikot signaalit ja villit kortit. Lisäksi tutustut muutamiin ennakoinnin käytännöntyökaluihin, joita voit hyödyntää omassa päivittäisessä toiminnassasi.

 • Matkailun hallinnan rakenteet

  • Matkailun hallinnan rakenteet - 12,50 
  Kolme laatikkoa, joiden sisällä on matkailutoimija. Laatikot on linkitetty toisiinsa. Kuvan kehys on violetti.

  Matkailun hallinnan rakenteet Teema: Matkailutoimiala yhteiskunnan osana Taso: Kehittäjä Laajuus: 0,5 opintopiste Hinta: 12,50€ Vastuullinen kouluttaja: Oppitunnit: 6 kpl Arviointi: osaamistesti Osaamistavoitteet: Osaa nimetä matkailun kehittämiseen liittyviä ohjausjärjestelmiä, organisaatioita ja instituutioita Tunnistaa erilaisia alaan liittyviä keskustelufoorumeja Osaa arvoida omaa tai edustamansa organisaation roolia matkailun hallinnan rakenteissa Kurssin kuvaus Matkailuyrityksen, -kohteen ja -alueen vastuullinen ja menestyksellinen […]