Ilmastotyön johtaminen matkailussa

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
Or log in to access your purchased courses
Matkailutoimija istuu laatikon sisällä. Laatikon ulkopuolella on sadepilvi.

Ilmastotyön johtaminen matkailussa

Teema: Matkailun ja ilmastonmuutoksen suhde

Taso: Yrittäjä

Laajuus: 1 opintopiste

Hinta: 25€

Vastuullinen kouluttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: Osaamistesti jokaisen oppitunnin lopussa. Viimeisen oppitunnin lopussa kokoava testi, jonka vastauksista saatava oikein vähintään 80% . Testien suorituskertoja ei ole rajoitettu.

Osaamistavoitteet:

Osaat perustella, miksi kaikkien matkailuyritysten ja -organisaatioiden tulee pienentää omaa ilmastokuormitustaan ja pyrkiä pienentämään myös ilmastokuormitusta, joka syntyy matkustamisesta kohteeseen ja takaisin

Tiedät miten yrityksen/organisaation hiilijalanjälki lasketaan ja osaat asettaa realistisia tavoitteita sen pienentämiseksi

Osaat arvioida ilmastovaikutuksia, joka syntyvät matkustamisesta kohteeseen ja takaisin

Osaat sisällyttää hiilenkäytön hallinnan osaksi yrityksen/organisaation strategiaa sekä strategista ja operatiivista johtamista

Osaat hahmottaa ilmastonmuutoksen vaikutukset oman yrityksesi/organisaatiosi toimintaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja ottaa ne huomioon pääröksenteossa

Katso tämä video (1:56 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Matkailun ja ilmastonmuutoksen suhde on moniulotteinen. Matkailualalla otetaan vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja samaan aikaan sopeudutaan ja sopeutetaan omaa toimialaa ilmastonmuutokseen. Ilmastotyön merkitys kasvaa koko ajan, ja siihen tarvitaan lisää osaajia. Ota haltuun ja vie käytäntöön ilmastotyön johtamisen perusteesit!

Tavoiteet

Opiskelijaa aktivoidaan kurssilla tiedohakuun ja analyysiin yritystoiminnan ilmastovaikutusten arvioimiseksi ja ymmärtämiseksi. Tavoitteena on tukea opiskelijaa hyödyntämään aiempia omia kokemuksiaan ja aikaisemmin hankittua osaamista liittyen matkailun ja ilmastonmuutoksen suhteeseen. Oppimista ohjataan rakentamalla tietämystä yrityksen eri toimintojen ilmastovaikutuksista sekä niiden laskennasta. Laskennan pohjalta yrittäjä saa eväät ilmastoystävällisen toiminnan strategisen johtamisen tueksi sekä saa ajatuksia ilmastokuormaa vähentävien toimien toteuttamiseksi.

 

Oppitunnit

2. Miten lasken organisaationi hiilijalanjäljen?

Length: 180 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on alkamassa kiipeämään. Kuvassa oranssi numero 2.

Tällä oppitunnilla perehdyt matkailuorganisaation hiilijalanjäljen laskentaan. Ensin tutustut diasarjan ja hiilijalanjälki infon (Xamk 2020) tallenteen avulla siihen, mikä on hiilijalanjälki ja miksi sitä kannattaa laskea. Sitten pohdit tehtävän avulla oman organisaatiosi hiilijalanjäljen laskentaan.

4. Miten asetan tavoitteita organisaation hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja miten johdan tätä muutosta?

Length: 180 minutes

Matkailutoimijaon rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija kiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa oranssi (taso 2) numero neljä.

Tämän oppitunnin materiaaleihin tutustuttuasi osaat asettaa realistisia tavoitteita organisaation hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä osaat sisällyttää hiilenkäytön hallinnan osaksi yrityksen/organisaation strategiaa sekä strategista ja operatiivista johtamista. Lisäksi osaat asettaa tavoitteita ilmastonmuutosta organisaation ilmastonmuutosta koskevalle vastuullisuusviestinnälle ja seurata niiden toteutumista.

6. Kurssitesti

Length: 30 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on huipulla. Kuvassa oranssi numero 6.

Tällä oppitunnilla teet kurssin lopputestin.