Ekologinen vastuullisuus matkailualueella

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Matkailutoimija istuu laatikossa, lintu on myös laatikossa. Laatikon ulkopuolella puita ja tukkeja.

Ekologinen vastuullisuus matkailualueella

Teema: Matkailun ekologinen kestävyys

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 0,5 opintopistettä

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Matkailutoiminnasta aiheutuvien ekologisten vaikutusten ymmärtäminen erilaisissa kohteissa.

Matkailun ekologisen kestävyyden seurantaan ja arviointiin sopivien mittareiden tunnistaminen. 

Keskeisten toimijoiden tunnistaminen ekologisten vaikutusten hallitsemisessa.

Katso tämä video (1:19 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Matkailun ekologisen kestävyyden edistämisessä on tärkeää ymmärtää matkailun vaikutuksia luonnonympäristöön. Vaikutukset eivät ole samanlaisia joka paikassa, vaan voivat vaihdella riippuen siitä, millaisessa kohteessa ja mihin aikaan vuodesta matkailua toteutetaan. Ekologinen vastuullisuus matkailualueilla -kurssin suoritettuasi hallitset  ja osaat soveltaa matkailun ekologiseen vastuullisuuteen liittyviä käsitteitä matkailualueen tasolla. Ymmärrät matkailun ekologisten vaikutusten kirjon erilaisissa kohteissa, eri vuodenaikoina, niin mikro- kuin makrotasolla. Osaat valita ekologisen kestävyyden seurantaan ja arviointiin sopivia menetelmiä sekä tunnistat keskeisimmät toimijat ekologisen kestävyyden hallitsemisessa.

 

 

 

Oppitunnit

2. Ekologinen vastuullisuus eri aluetasoilla

Length: 90 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on alkamassa kiipeämään. Kuvassa violetti numero 2.

Oppitunnilla perehdyt matkailutoiminnasta aiheutuviin ekologisiin vaikutuksiin globaalilla, kansallisella ja paikallisella tasolla. Opit myös kunkin aluetason ekologiseen vastuullisuuteen liittyviä keskeisiä toimijoita. Perehdyt saavutettavuuteen ja sen merkitykseen ekologisen vastuullisuuden toteutumisessa.

3. Ekologiset vaikutukset erilaisissa matkakohteissa

Length: 90 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero kolme.

Matkailun vaikutukset eivät ole samanlaisia joka paikassa. Matkakohteiden erilaiset luonnon ekosysteemit vaikuttavat siihen, että matkailun ekologiset vaikutuksetkin vaihtelevat. Samassakin kohteessa ekologiset vaikutukset voivat vaihdella vuodenajasta riippuen.

4. Ekologisen kestävyyden mittaaminen ja hallitseminen

Length: 90 minutes

Matkailutoimijaon rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija kiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti (taso 3) numero neljä.

Vastuullisessa matkailusuunnittelu ssa olennaista on yhteistyö kaikkien matkailuun vaikuttavien tahojen kanssa. Matkailun ekologisiin vaikutuksiin varautuminen on ennakoivaa: suunnitellaan, seurataan, arvioidaan ja varaudutaan, sen sijaan, että vain reagoitaisiin ongelmiin.

Tällä oppitunnilla perehdyt maankäytön merkitykseen sekä matkailun mittaamisen, seuraamisen ja arvioinnin rooliin kestävyyden tavoittelussa. Opit myös ymmärtämään sopivien indikaattoreiden valinnan ja tärkeyden matkailun vaikutusten hallinnassa

5. Työkaluja ekologisten vaikutusten arviointiin

Length: 90 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero viisi.

Matkailun ekologisten vaikutusten hallinnassa merkittävää on huolellinen, eri tahojen yhteistyössä toteuttama suunnittelu. Olennaista on pohtia, miten vaikutuksia seurataan, arvioidaan ja miten arvioinnin tuloksiin reagoidaan? Millaisilla mittareilla, eli indikaattoreilla, vaikutuksia arvioidaan? Kuka seurantaa ja arviointia tekee? Entä millaisiin oppaisiin pohjautuen suunnittelutyötä kannattaa tehdä? Tällä oppitunnilla pureudutaan näihin kysymyksiin.