Ennakointi matkailussa

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Matkailutoimija katsoo laatikon läpi tulevaisuuteen.

Ennakointi matkailussa

Teema: Ennakointi ja tulevaisuusosaaminen

Taso: Yrittäjä

Laajuus: 0,5 opintopiste

Oppitunnit: 3 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Ymmärrät ennakointiajattelun perusteet ja niiden merkityksen matkailussa.

Osaat käyttää ennakoinnin menetelmiä yrityksen arkipäivässä.

Katso tämä video (1:28 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Tiedätkö, miten tulevaisuuteen voi vaikuttaa arkipäiväisessä toiminnassa? Entä oletko selvillä yhteiskunnallisten kehityskulkujen vaikutuksesta matkailuun? Tällä kurssilla tutustut ennakointiajatteluun ja sen soveltamiseen matkailussa. Opit, mitä ovat ennakoinnin peruskäsitteet; megatrendit, trendit, heikot signaalit ja villit kortit. Lisäksi tutustut muutamiin ennakoinnin käytännöntyökaluihin, joita voit hyödyntää omassa päivittäisessä toiminnassasi.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu video- ja audiomateriaaliin tutustuen sekä lukemalla erilaisia tekstejä. Näihin perustuen pääset myös tekemään erilaisia pohdintatehtäviä osaamisesi kehittämiseksi. Kurssi sisältää kolme oppituntia.

Suoritettuasi tämän kurssin, voit jatkaa ennakoinnin teemaan perehtymistä Matkailun skenaariotyöskentely -kurssilla.

Oppitunnit

4. Kurssitesti

Length: 30 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa oranssi (taso2) numero neljä.

Olet nyt käynyt läpi kaikki Ennakointi matkailussa -kurssin oppitunnit, hienoa! Lopuksi pääset vielä testaamaan osaamistasi lyhyellä lopputestillä.