Esteettömien matkailupalvelujen kehittäminen

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Matkailutoimija menee laatikon ohi lapsen kanssa joka on rattaissa.

Esteettömien matkailupalvelujen kehittäminen

Teema: Esteetön matkailu

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 0,5 opintopiste

Oppitunnit: 3 kpl

Arviointi: kurssin lopuksi on lopputesti

Osaamistavoitteet:

Osaat arvioida matkailualueiden fyysistä ja kulttuurista esteettömyyttä sekä yhdenvertaisuutta

Tunnistat esteettömyyden edistämisen osaksi vastuullista matkailutoimintaa ja aluekehitystä

Katso introvideo kurssista (1:32). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Tällä kurssilla perehdytään esteettömyyden kehittämiseen matkailussa. Asiaa tarkastellaan enemmän matkailualueen näkökulmasta. Opit lisää esteettömyyteen liittyvää sanastoa, saat työkaluja matkailupalveluiden ja -tuotteiden fyysisen ja kulttuurisen esteettömyyden sekä yhdenvertaisuuden arviointiin matkailualueen tasolla, ymmärrät esteettömyyden merkityksen matkailualueen kehittämisessä ja osana aluekehitystä sekä ymmärrät esteettömän matkailun potentiaalin. 

Oppiminen tapahtuu videoiden ja luettavan materiaalin avulla. Pääset myös testaamaan oppimaasi pienten kyselyiden avulla. Tämä kurssi sisältää kolme oppituntia ja lopputestin.

 

Oppitunnit

1. Johdanto esteettömien matkailupalveluiden kehittämiseen

Length: 10 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on juurella. Kuvassa violetti numero 1.

Tällä kurssilla laajennat osaamistasi esteettömyydestä matkailussa erityisesti aluekehityksen näkökulmasta. Kurssin käytyäsi osaat arvioida matkailupalveluiden ja -tuotteiden fyysistä ja kulttuurista esteettömyyttä sekä yhdenvertaisuutta matkailualueen tasolla. Opit myös lisää esteettömyyteen liittyvää sanastoa. Ymmärrät esteettömyyden merkityksen matkailualueen kehittämisessä ja osana aluekehitystä sekä esteettömän matkailun potentiaalin matkailualueen näkökulmasta.

3. Esteettömyyden huomiointi aluekehityksessä

Length: 60 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero kolme.

Tällä oppitunnilla perehdytään siihen, mitä esteettömyyden kehittäminen tarkoittaa alueen näkökulmasta. Mitä lakeja tulee ottaa huomioon? Miten esteettömyyden kehittäminen linkittyy aluepolitiikkaan? Millä tavoin esteettömyys tulisi huomioida matkailun master planeissa? Ja miten esteettömyyttä voidaan matkailualueen tasolla arvioida?

4. Kurssitesti

Length: 60 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on violetti numero neljä (taso 3).

Olet nyt opiskellut kaikki Esteettömien matkailupalvelujen kehittäminen -kurssin oppitunnit ja pääset tekemään kurssin lopputestin. Se sisältää kysymyksiä kaikista kolmesta oppitunnista. Näistä 80 prosenttiin pitää vastata oikein, jotta kurssi on suoritettu. Onnea testiin!