Esteettömyys matkailussa

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Matkailutoimija menee laatikon ohi lapsen kanssa joka on rattaissa.

Esteettömyys matkailussa

Teema: Esteetön matkailu

Taso: Työntekijä

Laajuus: 0,5 op

Oppitunnit: 3 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti

Osaamistavoitteet:

Osaat huomioida erilaisten esteettömiä palveluita tarvitsevien asiakkaiden tarpeita

Tunnistat esteettömyyden edistämisen osaksi vastuullista matkailutoimintaa

Katso introvideo kurssista (1:16). Video sisältää tekstityksen.

Kurssikuvaus

Tällä kurssilla saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mitä esteettömyys tarkoittaa matkailussa? Miksi sen huomioiminen on tärkeää? Minkälaisia asiakasryhmiä esteettömyys koskee ja millaisia erityistarpeita näillä kohderyhmillä on? Lisäksi saat vinkkejä esteettömyyden huomioimisesta asiakasrajapinnassa ja ymmärrät esteettömän matkailun potentiaalin tulevaisuudessa. 

Oppiminen tapahtuu videoiden ja luettavan materiaalin avulla. Pääset myös testaamaan oppimaasi kyselyiden avulla. Tämä kurssi sisältää kolme oppituntia ja kurssitestin.

Esteettömään matkailuun voit perehtyä lisää Esteettömien matkailupalveluiden johtaminen ja Esteettömien matkailupalveluiden kehittäminen -kursseilla.

Oppitunnit

3. Erilaiset esteettömiä palveluita tarvitsevat asiakasryhmät ja asiakaskohtaaminen

Length: 70 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa keltainen numero kolme.

Esteettömyys hyödyttää ihan meitä kaikkia. On kuitenkin olemassa erilaisia asiakkaita, joiden asiakaskokemus heikentyy huomattavasti, mikäli esteettömyyttä ei ole huomioitu. Tällä oppitunnilla perehdyt tarkemmin erilaisten asiakkaiden tarpeisiin ja saat myös vinkkejä siihen, miten asiakaspalvelussa tulisi kohdata esteettömiä palveluita tarvitseva asiakas.

4. Kurssitesti

Length: 5 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa keltainen (taso 1) numero neljä.

Olet nyt opiskellut kaikki Esteettömyys matkailussa -kurssin oppitunnit ja pääset tekemään kurssin lopputestin. Se sisältää oikein/väärin väittämiä, joista 80 prosenttiin oikein vastattuasi saat kurssin suoritettua. Onnea testiin!