Matkailun vaikutukset paikallisyhteisössä

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Kaksi matkailutoimijaa istuu laatikoiden päällä ja keskustelee. Taustalla näkyy kaupunki.

Matkailun vaikutukset paikallisyhteisössä

Teema: Matkailun sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus

Taso: Työntekijä

Laajuus: 1 opintopiste

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: Osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Tiedät matkailualan vaikutukset paikalliseen kulttuuriin ja väestöön.

Tunnistat yksittäisen matkailijan ja työntekijän vaikutusmahdollisuudet vastuullisen matkailun edistämisessä.

Katso tämä video (1:46 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Oletko miettinyt mitä on liikamatkailu tai minne on ok matkustaa? Millaisia sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia matkailulla on? Ja mitä sinä voit tehdä vastuullisen matkailun hyväksi?

Matkailulla on aina vaikutuksia paikallisyhteisöön, niin myönteisiä kuin kielteisiä. Matkailun sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus huomioi erityisesti paikallisyhteisön hyvinvoinnin ja oikeudet, sekä erilaiset matkailijat tasavertaisesti.

Sosiaalinen vastuullisuus edistää tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumista matkakohteessa. Sosiaalisesti vastuullisessa matkailussa hyödyt jakaantuvat mahdollisimman tasaisesti kaikille eri sidosryhmille. Kulttuurisella vastuullisuudella tarkoitetaan paikallisen kulttuurin ja paikallisten asukkaiden arvojen kunnioittamista, sekä kulttuuriperinnön monimuotoisuuden edistämistä.

Opintojaksolla käsittelemme matkailun eettisiä haasteita, vastuullisen matkailijan ohjeita, sekä matkailijan ja paikallisen kohtaamisia. Aihetta lähestytään yksilön ja matkailualan työntekijän näkökulmasta. Tehtävissä pääset pohtimaan vastuulliseen matkailuun liittyviä valintoja, niin paikallisen kuin vierailijan näkökulmasta.

Opintojakson jälkeen tiedät matkailualan vaikutukset paikalliseen kulttuuriin ja väestöön. Tunnistat yksittäisen matkailijan vaikutusmahdollisuudet vastuullisen matkailun edistämisessä, ja osaat soveltaa ohjeita myös itse työssäsi.

Lähde matkalle kohti sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta!

 

Oppitunnit

6. Kurssitesti

Length: 60 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on huipulla. Kuvassa keltainen numero 6.

Tällä oppitunnilla opit miten voit yksilönä ja työntekijänä vaikuttaa sosiokulttuurisesti kestävän matkailun edistämiseen.