Sosiaalinen ja ympäristövastuu liiketoiminnassa

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Matkailutoimija rullaa laatikkoa eteenpäin.

Sosiaalinen ja ympäristövastuu liiketoiminnassa

Teema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

Taso: Työntekijä

Laajuus: 1 opintopiste

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: Oppitunteihin liittyvät tehtävät sekä yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Osaa käyttää vastuulliseen liiketoimintaan liittyviä käsitteitä työyhteisössäsi, asiakastyössäsi sekä vuorovaikutuksessa sidosryhmiesi kanssa

Tunnistaa matkailualan yrityksen välilliset ja välittömät sosiaaliset ja ympäristövaikutukset

Osaa etsiä kestävään kehitykseen, laatuun ja turvallisuuteen liittyvää tietoa ja soveltaa sitä alan työtehtävissä ja toiminnan kehittämisessä

Osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja vastuullisen liiketoiminnan toteutumista omassa toiminnassaan

Videon pituus (1:32 min). Videoon tulee tekstitys. 

Kurssin kuvaus

Tällä kurssilla tutustut vastuullisen liiketoiminnan hyötyihin sekä erityisesti yrityksen tai organisaation sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Opit tunnistamaan organisaation toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia ja tutustut tavallisiin tapoihin mitata ja arvioida niitä. Sosiaalisessa vastuullisuudessa painopiste on ihmisissä, etenkin henkilöstössä, mutta kurssilla käsitellään myös paikallisyhteisöä, tuoteturvallisuutta ja laatua sekä hankintaketjun vastuullisuutta.

Kurssin oppitunnit

Kurssi koostuu viidestä oppitunnista. Johdanto-oppitunnilla käydään tarkemmin läpi kurssin oppimistavoitteita ja sisältöä. Kurssin lopussa eli viidennen oppitunnit päättyessä pääset testaamaan osaamistasi lopputestissä, josta sinun täytyy saada 80 prosenttia vastauksista oikein saadaksesi todistuksen kurssista. Oppimisen iloa!

 

Oppitunnit

3. Yrityksen sosiaalinen vastuu

Length: 240 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on juurella. Kuvassa keltainen numero 3.

Matkailualan yrityksillä on tavallisesti sekä positiivia että negatiivisia sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia omassa vaikutuspiirissään. Tällä oppitunnilla tutustut yrityksen sosiaaliseen vastuullisuuteen ja sen tärkeimpiin osa-alueisiin. 

4. Yrityksen ympäristövastuu

Length: 180 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on alkamassa kiipeämään. Kuvassa keltainen numero 4.

Yrityksen ympäristövastuulla tarkoitetaan sitä, että yritys tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset ja tietää miten kyseisiä vaikutuksia voidaan hallita. Tällä oppitunnilla tutustut  yritystoiminnan ympäristövaikutuksiin sekä tärkeimpiin ympäristövastuun teemoihin. 

5. Hankintaketjun vastuullisuus

Length: 270 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on keltainen numero viisi (taso 1).

Vastuullisessa hankinnassa sisällytetään sidosryhmiä kiinnostavat vastuullisuusasiat ostopäätöksiin ja huomioidaan yrityksen hankintojen aiheuttavat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Tällä oppitunnilla tutustut vastuulliseen hankintaan yritysvastuun osana.

6. Kurssitesti

Length: 30 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa keltainen numero kuusi.

Olet nyt opiskellut kaikki kurssiin liittyvät oppitunnit ja voit siirtyä suorittamaan kurssin lopputestiä. Testi koostuu monivalintakysymyksistä, jotka mittaavat kuinka hyvin olet omaksunut oppituntien sisältöjä.