Sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisen matkailualueen kehittäminen

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Kaksi matkailutoimijaa istuu laatikoiden päällä ja keskustelee. Taustalla näkyy kaupunki.

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisen matkailualueen kehittäminen

Teema: Matkailun sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 1 opintopiste

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: Osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Opit, miten matkailuelinkeino vaikuttaa kohdealueen paikalliskulttuuriin ja sosiaalisiin suhteisiin

Opit, miten kehittäjänä pyrkiä säilyttämään paikallisuus ja omaleimaisuus matkakohteessa myös matkailun kasvaessa ja kansainvälistyessä

Katso tämä video (1:59 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Samalla tavalla kuin keskitytään vähentämään matkailun hiilijalanjälkeä tai ympäristön kulumista, on keskeistä myös edistää matkailun sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta. Vaikka matkakohteet ovat matkailun paikkoja, ne ovat myös kotipaikkoja alueen asukkaille.

Tällä kurssilla tavoitteena on siis oppia, miten matkailun sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta voidaan edistää matkailualueen kehittämisessä ja suunnittelussa. Asiaa lähestytään esimerkiksi matkailukehittäjän, alueorganisaation tai kunnan toimijan näkökulmasta.

Opintojakso auttaa siis sinua edistämään sosiokulttuurista vastuullisuutta omassa työssäsi. Kurssilla tutustut aihetta käsitteleviin teksteihin, podcasteihin ja videoihin. Näihin materiaaleihin pohjautuvat tehtävät auttavat pääsemään sisään aiheeseen. Jos sinulla on jo valmiiksi osaamista matkailusta tai sosiokulttuurisesta vastuullisuudesta, pääset hyödyntämään sitä kurssilla!

Kurssin sisältö on tuotettu yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa.

Tervetuloa kurssille!

Oppitunnit

2. Liikamatkailun haasteet paikallisyhteisössä

Length: 300 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on alkamassa kiipeämään. Kuvassa violetti numero 2.

Matkailun kehittäjät ovat avainasemassa liikamatkailun haasteiden ratkaisussa. Tällä oppitunnilla opit, mitä tarkoittaa liikamatkailu ja miten kehittäjä voi ratkaista liikamatkailun haasteita.

3. Jakamistalous matkailukohteessa

Length: 300 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero kolme.

Tällä oppitunnilla perehdyt jakamistalouteen ja vastuullisen matkailuun. Mitä vaikutuksia vertaismajoituksella on matkailun sosiaaliseen ja kulttuuriseen vastuullisuuteen? Miten matkailun kehittäjänä voisit olla vaikuttamassa jakamistalouden muotoihin sinulle tutulla matkailualueella?

4. Kansainvälinen, mutta paikallinen matkakohde

Length: 300 minutes

Matkailutoimijaon rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija kiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti (taso 3) numero neljä.

Paikallisuus, paikalliskulttuuri ja kulttuuriperintö voi olla tärkeä osa matkailupalveluita ja -tuotteita. Tällä oppitunnilla opit, miten kehittää matkailukohdetta niin, että sen matkailuattraktiot ilmentävät paikalliskulttuuria ja perinnettä.

6. Kurssitesti

Length: 60 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on huipulla. Kuvassa violetti numero 6.

Hienoa, olet nyt käynyt läpi kaikki Sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisen matkailualueen kehittäminen –kurssin sisältömateriaalit! Saadaksesi kurssin suoritettua sinun tulee läpäistä vielä lopputesti.