Sosiokulttuurisen vastuullisuuden huomiointi matkailuyrityksessä

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Kaksi matkailutoimijaa istuu laatikoiden päällä ja keskustelee. Taustalla näkyy kaupunki.

Sosiokulttuurisen vastuullisuuden huomiointi matkailuyrityksessä

Teema: Matkailun sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus

Taso: Yrittäjä

Laajuus: 1 opintopiste

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: Osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Opit, miten matkailuelinkeino vaikuttaa kohdealueen kulttuuriin, sosiaalisiin suhteisiin ja talouteen

Opit, miten yritys voi hyödyntää vastuullisesti paikalliskulttuuria matkailutuotteissa niin, että matkailu tukee paikallisten hyvinvointia

Katso tämä video (1:53 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Samalla tavalla kuin yrityksissä voidaan kiinnittää huomiota vaikkapa energian säästämiseen tai kierrättämiseen ekologisen vastuullisuuden edistämiseksi, yritykset voivat omalla toiminnallaan edistää myös matkailun sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta. Tällä kurssilla opit, miten edistää matkailu sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta matkailuyrityksen toiminnassa. Asiaa lähestytään yrittäjän tai esihenkilön näkökulmasta.

Opintojaksolla pääset tutustumaan teksteihin, podcasteihin ja videoihin, jotka käsittelevät sosiokulttuuriseen vastuullisuuteen liittyviä aiheita. Näihin materiaaleihin pohjautuvat tehtävät auttavat sinua pääsemään sisään aiheeseen. Jos sinulla on jo valmiiksi osaamista matkailusta tai sosiokulttuurisesta vastuullisuudesta liittyen, pääset hyödyntämään sitä kurssilla. Samoin opintojakso auttaa sinua edistämään vastuullisuutta omassa työssäsi.

Kurssin sisältö on tuotettu yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa.

Tervetuloa mukaan!

Oppitunnit

1. Johdanto: Matkailun vaikutukset paikallisyhteisössä

Length: 120 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on juurella. Kuvassa oranssi numero 1.

Tällä oppitunnilla opit, miten matkailuelinkeino vaikuttaa kohdealueen kulttuuriin tai talouteen, kuten paikallisten ihmisten arkeen ja työhön. Sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisessa matkailutoiminnassa kiinnitetään huomiota siihen, miten paikalliset asukkaat, työntekijät tai potentiaaliset asiakkaat kokevat matkailuyrityksen toiminnan.

2. Kulttuurinen vastuullisuus matkailupalveluissa

Length: 300 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa oranssi numero kaksi.

Paikallisuus, paikalliskulttuuri ja kulttuuriperintö voi olla tärkeä osa matkailupalveluita ja -tuotteita. Tällä oppitunnilla perehdytään siihen, miten hyödyntää paikallisuutta ja paikalliskulttuuria matkailutuotteissa ja -palveluissa sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisesti.

3. Sosiaalinen vastuullisuus matkailuyrityksissä

Length: 300 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on oranssi (taso 2) numero kolme.

Tällä oppitunnilla perehdytään sosiaaliseen vastuullisuuteen tutustuen etenkin siihen, miten matkailun hyödyt voitaisiin jakaa mahdollisimman tasaisesti kaikille sidosryhmille ja miten matkailuala voi mahdollisimman hyvin tukea paikallista työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

5. Yhdenvertaisuus matkailuyrityksessä

Length: 300 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on oranssi numero viisi (taso 2).

Tällä oppitunnilla opit mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus matkailussa ja matkailualalla, sekä tutustut erilaisiin näkökulmiin sosiaalisesta vastuullisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. 

6. Kurssitesti

Length: 300 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on oranssi numero viisi (taso 2).

Tällä oppitunnilla opit mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus matkailussa ja matkailualalla, sekä tutustut erilaisiin näkökulmiin sosiaalisesta vastuullisuudesta ja yhdenvertaisuudesta.