Strateginen vastuullisuus

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Matkailutoimija rullaa laatikkoa eteenpäin.

Strateginen vastuullisuus

Teema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 1 opintopiste

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Tietää strategisen johtamisen peruskäsitteet ja tärkeimmät analyysimenetelmät

Tunnistaa vastuullisuuden merkityksen kilpailutekijänä ja uusien liiketoimintamallien mahdollistajana

Osaa huomioida vastuullisuus- ja arvokysymyksiä strategiatyössä

Osaa osallistaa henkilöstöä ja muita sidosryhmiä vastuullisessa liiketoiminnan määrittelyyn, kehittämiseen ja arviointiin.

 

Katso tämä video (2:08 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Tällä kurssilla pohditaan, mitä on strateginen vastuullisuus eli millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia vastuullinen toiminta voi tarjota matkailuyritykselle ja miten vastuullisella toiminnalla voi saada kilpailuetua verrattuna muihin alan toimijoihin. Kurssilla pohditaan myös yhteisen arvon tuottamista ja kiertotalouden mahdollisuuksia. Jos useampi toimija alalla on valinnut hyvin samanlaisen vastuullisuusstrategian, tärkeää on onnistua kilpailijoita paremmin strategian toteuttamisessa. Vastuullisuutta on johdettava kuten mitä tahansa muutakin liiketoiminnan osa-aluetta asettamalla selkeitä ja mitattavia tavoitteita, luomalla yhteisiä toimintaperiaatteita ja käytäntöjä, keskustelemalla ja viestimällä edellisistä, motivoimalla ja palkitsemalla ihmisiä ja näyttämällä esimerkkiä. Kurssin suoritettuasi osaat huomioida vastuullisuus- ja arvokysymyksiä strategiatyössä ja osaat analysoida organisaation sidosryhmien merkitystä ja roolia vastuullisessa liiketoiminnassa ja yhteisen arvon luomisessa.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kurssi koostuu 5 oppitunnista ja lopputestistä. Johdanto-oppitunnilla käydään tarkemmin läpi kurssin oppimistavoitteita ja sisältöä. Oppimisen iloa!

 

Oppitunnit

2. Yrityksen strategiatyö

Length: 240 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on alkamassa kiipeämään. Kuvassa violetti numero 2.

Tällä oppitunnilla tutustut yrityksen strategiatyöhön ja strategiseen johtamiseen. Oppitunnilla esitellään myös strategiaprosessin tavalliset vaiheet eli toimintaympäristön analyysit, strategisten valintojen tekemisen sekä pohditaan, miten strategian toteutumista voi tukea. 

3. Mitä on strateginen vastuullisuus?

Length: 240 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero kolme.

Tällä oppitunnilla tutustutaan strategiseen vastuullisuuteen. Tavoitteena on tunnistaa, miten yritysvastuu vaikuttaa yrityksen arvonmuodostukseen ja miten yritys voi tavoitella kilpailuetua ja edelläkävijyyttä vastuullisella liiketoiminnalla. 

4. Yhteisen arvon tuottaminen ja kiertotalouden mahdollisuudet

Length: 240 minutes

Matkailutoimijaon rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija kiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti (taso 3) numero neljä.

Strateginen vastuullisuus ei ole enää vain erottumista kilpailijoista vaan yhä useammin se tarkoittaa täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja ja uusia innovaatioita jakamistalouden ja kiertotalouden ajatuksia hyödyntäen. Tällä oppitunnilla opit, mitä yhteisen arvon tuottamisella ja kiertotaloudella tarkoitetaan.

5. Liiketoimintamallin vastuullisuuden arviointi

Length: 180 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero viisi.

Nykyaikaista palveluliiketoimintaa tuotetaan vahvasti eettisin ja vastuullisin lähtökohdin ja tämän oppitunnin tarkoitus on ohjata suunnittelu- ja kehittämistoimintaa vastuullisemman liiketoiminnan suuntaan. Tämä oppitunti sisältää näkökulmia liiketoimintamallin laatimiseen tai sen uudelleen arviointiin vastuullisuuden ja erityisesti ympäristövastuun näkökulmasta.

6. Kurssitesti

Length: 60 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on huipulla. Kuvassa violetti numero 6.

Tällä oppitunnilla suoritat Strategisen vastuullisuuden kurssin (1 op) lopputestin.