Vastuullinen yhteistyö matkailussa

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
Or log in to access your purchased courses
Kaksi matkailutoimijaa rakentaa tornia.

Vastuullinen yhteistyö matkailussa

Teema: Vastuullinen matkailuyhteistyö ja yhteiskehittäminen

Taso: Yrittäjä

Laajuus: 1 opintopiste

Hinta: 25 €

Vastuullinen kouluttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Oppitunnit: 3 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Tiedät, miten yrityksen edustajana osallistut matkailun yhteistyöhön.

Ymmärrät yhteiskehittämisen edut.

Osaat kuvata ja käyttää yhteiskehittämisen tapoja.

Osaat käyttää matkailuyhteistyöhön liittyiä käsitteitä. 

Tunnistat yrityksen roolin matkailukohteen verkostoissa.

Katso kurssin introvideo (1:20 min). Video sisältää tekstityksen.

Yhteistyö matkailussa

Miksi yhteistyö on matkailussa tärkeää? Oletko tietoinen yhteistyön mahdollisuuksista ja hyödyistä itsellesi? Tämän kurssin myötä voit luoda itsellesi toimintasuunnitelman miten vahvistat jo olemassa olevaa verkostoasi ja/tai miten yhteistyö näkyy omassa toimintakentässäsi.

Erilaisia ilmaisuja

Usean opintojakson aikana tutustut erilaisiin ilmaisuihin, kuten yhteistyö, yhteiskehittäminen ja verkosto. Sanastosta löydät termiä vastaavan selitteen mikäli ilmaisu ei ole tuttu. Yhteistyötä ja kilpailua samanaikaisesti tapahtuvana ilmaistaan englannin kielellä coopetition, mutta sen ilmeneminen myös Suomessa on tunnustettu. Miksi sinä kutsuisit suomeksi sellaista ilmenemistä?

Oli ilmaisu mikä tahansa, pääasia on että nautit oppituntien tarjoamista esimerkeistä ja saat eväitä omaan toimintaasi tai elinikäiseen oppimispolkuusi.

Oppitunnit

1. Johdanto matkailun yhteistyöhön

Length: 300 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on juurella. Kuvassa oranssi numero 1.

Yhteistyöstä, tiimityöstä ja ryhmätyöstä puhutaan arjessa sujuvasti. Tällä oppitunnilla sinut johdatetaan näkemään yhteistyön muotona, jossa toteutuvat arjen sanastossa käytetyt tavat.

2. Mitä matkailussa kehitetään yhdessä?

Length: 60 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa oranssi numero kaksi.

Tällä oppitunnilla esitellään neljä käyttötarkoitusta, päämäärää tai tavoitetta, jota matkailussa yhteiskehittämisessä tyypillisesti toteutetaan.

3. Mitä yhteistyön muotoja käytetään matkailussa?

Length: 180 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti oranssi kolme.

Matkailuyritysten ja –toimijoiden muodostamat yhteydet, yhteistyö ja samaan päämäärään tähtäävä verkostomainen toiminta on myös tämän oppitunnin ytimessä. Nyt huomio kiinnittyy verkostomaiseen muotoon yhteistyössä.

4. Kurssitesti

Length: 30 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa oranssi (taso2) numero neljä.

Olet nyt opiskellut kaikki Vastuullinen yhteistyö matkailussa –kurssin oppitunnit. Viimeiseksi vuorossa on kurssin lopputesti.