Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Matkailutoimija rullaa laatikkoa eteenpäin.

Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen

Teema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

Taso: Yrittäjä

Laajuus: 2 opintopistettä

Oppitunnit: 11 kpl

Arviointi: Oppituntikohtaiset tehtävät sekä yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Osaa kuvata ja arvioida liiketoimintaa ja johtamista sidosryhmäajattelun ja vastuullisen liiketoiminnan näkökulmista

Osaa suunnitella, kehittää ja arvioida asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ympäristövastuullisia ratkaisuja

Tietää tärkeimmät vastuullista liiketoimintaa ohjaavat ohjeet ja standardit

Katso tämä video (1:39 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Vastuullisuutta on johdettava kuten mitä tahansa muutakin liiketoiminnan osa-aluetta asettamalla mitattavia tavoitteita ja arvioimalla niihin pääsyä sekä luomalla yhteisiä toimintaperiaatteita ja käytäntöjä, keskustelemalla ja viestimällä edellisistä, motivoimalla ja palkitsemalla ihmisiä ja näyttämällä esimerkkiä.

Vastuullisen liiketoiminnan toteutuminen edellyttää systemaattista johtamista ja kehittämistä. Kurssilla käsitellään kaikkia kolmea yritysvastuun osa-aluetta eli taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun johtamista ja kehittämistä. Opit tunnistamaan organisaatiosi tärkeimmät sidosryhmät ja niiden odotukset sekä valitsemaan vastuullisen liiketoiminnan kannalta olennaisimmat asiat. Kurssilla käsitellään laajasti vastuullisen matkailuliiketoiminnan teemoja ja tutustutaan myös tärkeimpiin vastuullista liiketoimintaa ohjaaviin ohjeisiin ja standardeihin, joiden avulla oman organisaation vastuullista toimintaa voi kehittää. Vastuullisesta liiketoiminnasta kannattaa myös raportoida ja viestiä. Kurssin käytyäsi osaat suunnitella ja kehittää asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ympäristövastuullisia ratkaisuja ja tunnistat myös johtamisen eettisen ulottuvuuden.

Kurssin sisältö ja suorittaminen

Kurssi on koulutuksen laajin ja koostuu 11 oppitunnista sekä lopputestistä. Johdanto-oppitunnilla käydään tarkemmin läpi kurssin oppimistavoitteita ja sisältöä. Oppimisen iloa!

 

Oppitunnit

1. Johdanto vastuullisen liiketoiminnan johtamiseen

Length: 60 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on juurella. Kuvassa oranssi numero 1.

Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen -kurssin ensimmäisellä oppitunnilla tutustut kurssin tavoitteisiin ja suorittamiseen sekä vastuullisen liiketoiminnan johtamisen keskeisiin käsitteisiin.

3. Vastuullisuudesta arvoa asiakkaalle

Length: 180 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti oranssi kolme.

Tällä oppitunnilla opit markkinoinnin toimenpiteitä arvon lisäämiseksi asiakkaan matkailukokemukseen tai matkailupalvelun käyttöön.

4. Sidosryhmäanalyysi ja -vuoropuhelu

Length: 60 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa oranssi (taso2) numero neljä.

Sidosryhmien odotusten ja vaatimusten tunnistaminen on keskeinen yritysvastun määrittelyn lähtökohta. Tällä oppitunnilla tutustut sidosryhmäajatteluun, suunnitelmalliseen sidosryhmätyöhön sekä sidosryhmäanalyysiin ja -vuoropuheluun.

5. Vastuullisuusohjelma

Length: 180 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on oranssi numero viisi (taso 2).

Vastuullisuusohjelma auttaa määrittelemään yritysvastuun olennaiset teemat ja tärkeimmät tarvoitteet sekä toimenpiteet. Tällä oppitunnilla tutustut vastuullisuusohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen.

6. Ympäristöjärjestelmät ympäristöjohtamisen työkaluina

Length: 180 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa oranssi numero kuusi.

Yrityksen ympäristövastuulla tarkoitetaan sitä, että yritys tunnistaa toimintansa suorat ja välilliset ympäristövaikutukset ja tietää miten näitä vaikutuksia voidaan pienentää. Tällä oppitunnilla tutustut ympäristöjärjestelmiin ympäristöjohtamisen työkaluina.

7. Vastuullinen tuotekehitys

Length: 60 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa oranssi numero seitsemän.

 Vastuullisuus tulee sisällyttää tuotteisiin läpileikkaavasti. Tällä oppitunnilla opit kyselytekniikan, jota voit hyödyntää tuotteesi vastuullisuuden rakentamisessa. Esimerkkinä käytetään elämystuotteita eli aktiviteetteja ja ohjelmapalveluita. 

8. Turvallisuuden johtaminen matkailuliiketoiminnassa

Length: 120 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa oranssi numero kahdeksan

Tällä oppitunnilla perehdyt riskien hallintaan ja turvallisuusasioiden huomiointiin osana vastuullista matkailuliiketoimintaa. Oppitunnin jälkeen pystyt hahmottamaan omaan yritystoimintaasi liittyviä riskejä ja tiedät, mitä kaikkea turvallisuuden johtamiseen liittyy. 

9. Vastuullisuusraportointi ja -viestintä

Length: 60 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on huipulla. Kuvassa oranssi numero 9.

Yrityksen kannattaa viestiä vastuullisuudestaan sekä yrityksen sisällä että yrityksen ulkopuolelle moninaisille sidosryhmille. Tällä oppitunnilla tutustut vastuullisuusraportointiin ja -viestintään. 

10. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

Length: 240 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on huipulla. Kuvassa oranssi numero 10.

Tällä oppitunnilla keskitytään vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen – tai ehkä pitäisi jo puhua vastuullisesta työntekijäkokemuksen johtamisesta. Oppitunnilla käydään lyhyesti läpi vastuullisuuden näkökulmasta henkilöstöjohtamisen kokonaisuus ja tärkeimmät liiketoimintaa tukevat HR-prosessit.

11. Eettinen johtaminen ja organisaatiokulttuuri

Length: 120 minutes

Useampi matkailutoimija kiipeilee laatikoista rakennetuilla portailla eri kohdissa.

Vastuullinen liiketoiminta ei toteudu, elleivät kaikki organisaatiossa toimi vastuullisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Tällä oppitunnilla tutustut eettiseen johtamiseen ja organisaatiokulttuuriin, jotka mahdollistavat yritysvastuun käytännön toteutumisen jokapäiväisessä arjessa.

12. Kurssitesti

Length: 60 minutes

Useampi matkailutoimija kiipeilee laatikoista rakennetuilla portailla eri kohdissa.

Tällä oppitunnilla suoritat Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen -kurssin lopputestin.