Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Kaksi matkailutoimijaa rakentaa tornia.

Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen

Teema: Vastuullinen matkailuyhteistyö ja yhteiskehittäminen

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 1 opintopiste

Oppitunnit: 9 kpl, joista yksi on osaamistesti

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisenä oppituntina

Osaamistavoitteet:

Tiedät, mitä eri aiheita vastuullisen matkailukohteen kehittämisessä tulee huomioida.

Tunnistat matkailukohteen sidosryhmät.

Tiedät menetelmiä, miten voit osallistaa sidosryhmät yhteiskehittämiseen.

Katso kurssin introvideo (2:41 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Vastuullisessa matkailukohteessa paikallisväestön on hyvä elää ja siellä on hyvä vierailla, nimenomaan tässä järjestyksessä. Matkailua tulee siis kehittää yhteistyössä paikallisten sidosryhmien, asukkaiden ja yrittäjien sekä muiden organisaatioiden, kanssa yhteisesti sovittuun suuntaan. Tällä kurssilla opiskelet, mitä eri aiheita kehittämisessä tulee huomioida ja miten voit matkailukohteen kehittäjänä osallistaa sidosryhmät yhteistyöhön. 

Tämä kurssi koostuu yhdeksästä oppitunnista. Luet aineistoja, katsot videoluentoja ja teet käytännön esimerkkeihin liittyviä tehtäviä.  Kurssi sisältää esimerkkejä eri puolilta Suomea, niin Lapista kuin Keski- ja Etelä-Suomesta. 

Oppitunnit tulee tehdä annetussa järjestyksessä. Kurssin lopuksi testaat osaamisesi monivalintatestissä.  Testin kysymykset perustuvat oppitunneilla tekemiisi tehtäviin. 

Tervetuloa kurssille!

Oppitunnit

2. Millainen on vastuullinen matkailukohde?

Length: 100 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on alkamassa kiipeämään. Kuvassa violetti numero 2.

Tämä oppitunti vie sinut matkailukohteen kehittämisen maailmaan.  Tutustut matkailukohteen strategiseen kehittämiseen ja siihen, mikä tekee matkailukohteesta vastuullisen. 

3. Mitä sidosryhmiä tunnistat matkailukohteessa?

Length: 300 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on alkamassa kiipeämään. Kuvassa violetti numero 3.

Matkailulla on kohteessa monia sidosryhmiä.  Tällä oppitunnilla opiskelet, mitä nämä sidosryhmät ovat ja mitä intressejä ne edustavat.  Pohdit, minkä vuoksi sidosryhmien osallistaminen on yksi vastuullisen matkailukohteen kriteeri. 

4. Miten valtio edistää matkailun vastuullisuutta?

Length: 180 minutes

Matkailutoimijaon rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija kiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti (taso 3) numero neljä.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on Suomessa matkailupolitiikkaa ohjaava ministeriö.  Sen tehtäviä ovat Suomen matkailustrategiatyön koordinointi ja  Visit Finlandin, kansallisen matkailuorganisaatiomme, rahoitus ja toiminnan ohjaus. Näin TEM on taustavaikuttajana edistänyt  Sustainable Travel Finland (STF) – merkin ja kehittämisohjelman rakentamista Suomessa. Tällä oppitunnilla tutustut Suomen matkailustrategian ja Sustainable Travel Finland -ohjelman kautta  valtion rooliin matkailun vastuullisuuden edistämisessä. 

5. Miten julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö edistää vastuullisuutta?

Length: 290 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero viisi.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on matkailussa vakiintunut toimintatapa, jonka tavoitteena on edistää matkailualan kilpailukykyä ja kestävyyttä. Työstät oppitunnin aihetta Etelä-Konneveden matkailualueen kehittämisen kautta ja tunnistat  yhteistyöhön osallistuvien sidosryhmien rooleja sekä yhteiskehittämisen menetelmiä ja tuotoksia. 

6. Miten voit osallistaa sidosryhmät matkailukohteen kehittämiseen?

Length: 480 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero kuusi.

Matkailukohteen kehittäjä voi kerätä sidosryhmien näkemyksiä perinteisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen,  kuten haastattelemalla tai tekemällä kyselyn. Keskustelu ja ryhmätyö ovat puolestaan menetelmiä, joita käyttämällä kehittäjä saa sidosryhmät yhdessä ideoimaan, suunnittelemaan ja myös priorisoimaan toimenpiteitä.

Tällä oppitunnilla tutustut yhteiskehittämisen menetelmiin kolmen esimerkin kautta. Lapin ja Keski-Suomen matkailustrategioiden tekijät osallistivat sidosryhmiä prosessiin monin tavoin. Suomenlinna on esimerkkinä siitä, miten Suomenlinnan hoitokunta maailmanperintökohteen ‘isäntänä’ osallistaa yritykset  matkailutyöhön. Nämä kolme kohdetta edustavat Suomen erilaisia, erikokoisia ja eri tavoin hallinnoituja matkailukohteita. Tämä matkailukohteiden monimuotoisuus edellyttää kehittäjältä juuri omaan toimintaympäristöön sopivaa otetta. Toki matkailukohteissa löytyy yhtäläisyyksiäkin ja muiden hyviä käytänteitä kannattaa benchmarkata. Poimi siis kehittäjiltä parhaat vinkit!

7. Suomen ruokamatkailustrategia on yhteiskehittämisen tuotos – miten se tehtiin?

Length: 150 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero seitsemän.

Suomen ruokamatkailustrategian 2020-28 tekemiseen osallistui monta sataa henkilöä. Tällä oppitunnilla tutustut ruokamatkailustrategiaan ja siihen, miten se tehtiin. Tehtävän sinulla on suunnitella valitsemasi matkailukohteen ruokamatkailun kehittämistä, mitkä sidosryhmät osallistaisit työhön ja mitä menetelmiä käyttäisit. 

8. Konfliktinratkaisu menetelmänä

Length: 60 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on huipulla. Kuvassa violetti numero 8.

Yhteiskehittämisessä tulee eteen myös ristiriitoja. Olet ehkä ollut mukana tilanteessa, jossa keskustelevat osapuolet eivät kykene enää olemaan keskustelevia. Ehkä olet kuullut tilanteesta, joka kärjistyy niin pahaksi, että osalliset loukkaavat toisiaan ja saattavat jopa syyllistyä kiusaamiseen.  Näissäkin tilanteissa on ratkaisuun kuitenkin päädyttävä, mutta miten?

9. Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen -kurssin osaamistesti

Length: 30 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on huipulla. Kuvassa violetti numero 8.

Huomasitko kurssilla, että vastuullinen matkailukohteen kehittäminen on monitahoinen aihe? Tekijöitä ja matkailukohteita on erilaisia ja  tilanteet vaihtelevat. Kehittämiseen ei ole yhtä ainoaa oikeaa vaihtoehtoa tai ratkaisua. Sen vuoksi keskustelu ja eri tahojen yhteistyö mahdollistavat vastuullisen kehittämisen.  Monivalintatestin tarkoitus on auttaa sinua kertaamaan tämän kurssin näkökulmat ja kehittämisen menetelmät.  Kuten työelämässä, myös testissä kysymykseen voi olla useita oikeita vastauksia.