2. Matkailun sosiokulttuuriset vaikutukset

You must first complete 1. Johdanto: Mitä on sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus matkailussa? before viewing this Lesson
Sinun tulee ensin rekisteröityä kurssille kurssi ennen kuin voit aloittaa tämän oppitunnin.

Tällä oppitunnilla tutustut matkailun sosiokulttuurisiin vaikutuksiin ja miten voit työntekijänä ottaa ne huomioon.

Takaisin: Matkailun vaikutukset paikallisyhteisössä