5. Työkaluja ekologisten vaikutusten arviointiin

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero viisi.
Sinun tulee ensin rekisteröityä kurssille kurssi ennen kuin voit aloittaa tämän oppitunnin.

Matkailun ekologisten vaikutusten hallinnassa merkittävää on huolellinen, eri tahojen yhteistyössä toteuttama suunnittelu. Olennaista on pohtia, miten vaikutuksia seurataan, arvioidaan ja miten arvioinnin tuloksiin reagoidaan? Millaisilla mittareilla, eli indikaattoreilla, vaikutuksia arvioidaan? Kuka seurantaa ja arviointia tekee? Entä millaisiin oppaisiin pohjautuen suunnittelutyötä kannattaa tehdä? Tällä oppitunnilla pureudutaan näihin kysymyksiin.

Takaisin: Ekologinen vastuullisuus matkailualueella