6. Miten voit osallistaa sidosryhmät matkailukohteen kehittämiseen?

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero kuusi.
You must first complete 1. Johdanto Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen – kurssille before viewing this Lesson
Sinun tulee ensin rekisteröityä kurssille kurssi ennen kuin voit aloittaa tämän oppitunnin.

Matkailukohteen kehittäjä voi kerätä sidosryhmien näkemyksiä perinteisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen,  kuten haastattelemalla tai tekemällä kyselyn. Keskustelu ja ryhmätyö ovat puolestaan menetelmiä, joita käyttämällä kehittäjä saa sidosryhmät yhdessä ideoimaan, suunnittelemaan ja myös priorisoimaan toimenpiteitä.

Tällä oppitunnilla tutustut yhteiskehittämisen menetelmiin kolmen esimerkin kautta. Lapin ja Keski-Suomen matkailustrategioiden tekijät osallistivat sidosryhmiä prosessiin monin tavoin. Suomenlinna on esimerkkinä siitä, miten Suomenlinnan hoitokunta maailmanperintökohteen 'isäntänä' osallistaa yritykset  matkailutyöhön. Nämä kolme kohdetta edustavat Suomen erilaisia, erikokoisia ja eri tavoin hallinnoituja matkailukohteita. Tämä matkailukohteiden monimuotoisuus edellyttää kehittäjältä juuri omaan toimintaympäristöön sopivaa otetta. Toki matkailukohteissa löytyy yhtäläisyyksiäkin ja muiden hyviä käytänteitä kannattaa benchmarkata. Poimi siis kehittäjiltä parhaat vinkit!

Takaisin: Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen