Posted on Leave a comment

Hahmojen ja tarinoiden eettinen kehittäminen sanallisessa ja visuaalisessa viestinnässä

Kuva videohaastattelusta hahmoista ja tarinoista. Kuvassa Rositsa Röntynen, Anne Kalliomäki ja Linda Saukko-Rauta.

Huom. Blogikirjoitus sisältää videohaastattelun.

Vastuullisen matkailun portaat -koulutuskokonaisuutta rakennettaessa käytettiin tarinallistamista ja kuvitusta palvelumuotoilutyökaluina. Käytännössä järjestettiin työpaja, johon kutsuttiin koko projektiryhmä. Työpajaa saatiin vetämään Tarinakoneen Anne Kalliomäki ja sen aikana syntyneitä ajatuksia livekuvittamaan RedanRedan Oy:n Linda Saukko-Rauta.

Palelumuotoilu tarinallistamisen ja kuvituksen avulla oli todella mielenkiintoinen prosessi: harvoin saadaan omia ajatuksia visualisoitua heti, kun ne syntyvät. Tämä yhtenäisti kahdenkymmenen eritaustaisen hengen projektiryhmän näkemykset kehitettävästä koulutuksesta, joka siinä vaiheessa oli vielä suunnitelmatasolla. Lisäksi ideoita ja hahmoja pystyttiin arvioimaan saman tien ja päättämään, mitkä niistä hylätään ja mitkä menevät jatkoon.

Työpajan jälkeen pohdinta ja kehittely jatkuivat muutaman viikon ajan. Lisättiin tarinaelementtejä ja hahmoja, konkretisoitiin suunnitelmat. Näin syntyi koulutuksen ydintarina ja laaja kuvasto. Näkyvimpänä tuloksena muistoksi jäi koulutuksen esittelyvideo ”Olipa kerran matkailutoimija – tarina vastuullisuudesta”.

Katso koulutuksen esittelyvideo (2:53 min). Tekstitykset voi laittaa päälle tai ottaa pois päältä.

Minulle projektipäällikkönä arvokkain tulos tästä monipuolisesta yhteiskehittämisestä oli kuitenkin se, että koulutuksen nimen osana olevat portaat konkretisoituivat. Siihen asti ne ymmärrettiin lähinnä tasoina. Sitten tarinallistamisen ja kuvituksen myötä ajatus kehittyi, että portaat symboloivat yksilöllistä opintopolkua ja nousua osaamisen huippua kohti. Portaat ovat kolmiulotteiset ja syntyvät kurssien ja tasojen leikkauksena jokaisen oppijan ainutlaatuisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaan.

Tarinan ja kuvituksen kehittämiseen liittyi paljon eettisiä kysymyksiä. Puoli vuotta työpajan jälkeen päätin palata näihin tunnelmiin ja avata vaikeat eettiset valinnat keskustelussa samojen tarinallistamisen ja kuvituksen asiantuntijoiden kanssa. Kyse ei enää ollut vain yhdestä matkailukoulutusprojektista, vaan tarinoista ja hahmoista, joita päivittäin käytetään viestinnässä, matkailussa ja muualla.

Katso videohaastattelu (52:12 min). Tekstitykset voi laittaa päälle tai ottaa pois päältä.

Keskustelun aikajana:

00:00-2:32 Alkuesittelyt.

2:33-8:05 Mihin tarinat ja hahmot perustuvat? Neutraalit ja personaaliset hahmot, tunnusmerkkien käyttö. Stooripuun malli tarinallistamisessa. Tarinankerronta ja tarinallistaminen.

8:06-11:40 Tarinallistamisen ja kuvituksen yhdistelmä

11:41-20:48 Laajat, heterogeeniset kohderyhmät. Tekijät, joilla tehdään tarinoista ja hahmoista samaistuttavia ja puhuttelevia. Eläinhahmojen merkitys ja esimerkkejä.

20:49-31:17 Tasavertaisuuden huomioiminen sanallisessa ja visuaalisessa viestinnässä. Sidosryhmien osallistaminen. Monimuotoisuus vs. stereotyypit. Hiljaisten äänien tuominen pintaan. Epäluonnolliset värit ja tasa-arvo Tulkinnanvaraisuus.

31:18-39:39 Stereotyypit tarinoissa ja kuvituksessa. Stereotyyppien ja kliseiden työvälineinä. Kollektiivinen tarinamieli. Tarinallistajan ja kuvittajan rooli tulkkina. Arvojen vahvistaminen viestinnällä.

39:40-43:15 Missä saa vetää rajaa? Kuinka paljon voi ja pitää panostaa eettisyyteen ja vastuullisuuteen yhdessä projektissa? Kulttuurierot tasavertaisuuden suhteen.

43:16-47:49 Stereotyypit matkailussa. Suomen kuva maailmalle. Suomi suomalaisille.

47:50-51:47 Jokainen meistä on sisällöntuottaja arjessaan. Mistä saa apua viestintäprojekteihin?

51:48-52:12 Loppusanat.


Kirjoittaja Rositsa Röntynen toimii Jyväskylän ammattikorkeakoululla matkailun asiantuntijatehtävissä ja Vastuullisen matkailun portaat –hankkeen projektipäällikkönä. Rositsa on lisäksi markkinointiasiantuntija ja liikuntatieteiden maisteri, intohimoinen matkailija, luontovalokuvaaja ja pop esiintyjä.


Lähteet:

Gallagher S. 2021. UN Women removes Valentine’s day illustration Of couples featuring lone black woman after criticism. Uutinen Independent -verkkosivuilla. Viitattu 23.3.2021. https://www.independent.co.uk/life-style/women/un-women-valentines-day-black-woman-b1802335.html.

Redan Redan-verkkosivut. Viitattu 23.3.2021. https://redanredan.fi/.

Tarinakone-verkkosivut. Viitattu 23.3.2021 https://tarinakone.fi/.

Leave a Reply