Posted on Leave a comment

Kompetenssien määrittäminen – miten tiedetään, mitä tulisi tietää?

Hankkeen asiantuntijat seisovat lavalla työpajan aikana. Takana esitys Vastuullisen maztkailun portaat -koulutusmallin kehittämisestä. Kuva hankkeen työpajasta, Ähtäri 21.3.2019. Lähde: Hankkeen Facebook -sivu.

Vastuullisen matkailun portaat -hankkeen alkaessa ensimmäinen askel oli tehdä kartoitus siitä, mitä matkailualalla tiedetään vastuullisuudesta ja mitä koulutuksen tulisi tarjota. Oulun yliopiston tiimin osalta alkukartoitus toteutettiin vuonna 2019 työpajojen ja kyselyn avulla, jonka kautta tavoitimme 197 hyvin erilaista matkailutoimijaa ympäri Suomen. Lapin yliopiston tiimi puolestaan tarkasteli matkailualan opetuksen vastuullisuuskäsityksiä ja opiskelun antamia valmiuksia. Selvittämällä vastuullisuustiedon luonnetta ja sen tarpeita, pystyimme muodostamaan kuvan koulutukseen sisältyvistä kompetensseista. Kompetenssien avulla kuvattiin, millaista vastuullisuusosaamista vastuullisen matkailun edistäminen vaatii tuekseen.


Jälkikäteen Oulun yliopiston kahvihuoneella ja käytävillä pohdimme, miten löytää kultainen keskitie tieteellisen tiedon ja arvokkaan kokemustiedon väliltä. Meillä saattoi olla käsitys siitä, mitä matkailutoimijoiden tulisi tietää vastuullisen toiminnan edistämiseksi. Samalla matkailutoimijat tiesivät auttamatta meitä paremmin, millaisessa todellisuudessa toimintaa toteutettaisiin. Meidän määrittämämme päämäärän, eli tarvittavan osaamisen, tulisi rakentua ensi sijassa matkailutoimijoiden silmin ja olla kaiken lisäksi sovellettavissa kaikille tällä uskomattoman monipuolisella alalla.

Kompetenssien osalta voitaisiin olettaa, että lähtökohtana olisi perusasioiden opettaminen vaikkapa luonnonsuojelusta tai johtamistavoista. Tällainen lähestymistapa ei kuitenkaan vie kovin pitkälle. Yksi kiinnostavimpia alkukartoituksessa selvinneitä asioita oli, että matkailutoimijat ovat epävarmoja omasta vastuullisuuden osaamisestaan. Onko toimintani vastuullista? Mihin minulla on vaikutusvaltaa? Millä teoilla on vaikutusta? Täten osaamista ei olekaan yksittäisten ilmiöiden pänttäys ja tenttaus. Sen sijaan lähdimme koulutuksen kautta hiomaan matkailutoimijan hahmottamiskykyä itsestään ja toiminnastaan: miten tiedän, että en tiedä tarpeeksi?

Kyselyssä kysyttiin muun muassa haasteista viestiä yrityksen vastuullisuudesta muille. Ennalta annettujen vaihtoehtojen lisäksi avoimet vastaukset kertoivat työkiireen vähentävän viestintää ja toimijoiden olevan epävarmoja osaamisestaan. Lähde: Dolinšek, S., Kulusjärvi, O., Ojala, S., & Tervo-Kankare, K. (2021). Vastuullisen matkailun osaamistarpeet matkailuyrityksissä.

Varsinkin työpajojen osalta huomasimme nopeasti, kuinka paljon ja merkittävää kokemustietoa matkailutoimijoilla olikaan. He osasivat nimetä luonnonympäristönsä erityispiirteitä, merkittäviä yhteistyökumppaneita, aluekohtaisia esteitä ja toisaalta omia seudullisia vahvuuksiaan. Kompetenssien määrittämisessä kartoituksen vuorovaikutteisuus toi arvokkainta tietoa: emme voi ulkopuolelta määrätä, mikä toimintamalli johtaa missäkin vastuullisuuteen.

Toistuva ongelma kestävyyden ja vastuullisuuden tavoittelussa on tiedon sovellettavuus. Olkoon kyse sitten yksittäisestä matkailuyrittäjästä tai esimerkiksi kunnan kaltaisesta aluehallinnosta, yleispätevät laskelmat ja työkalut tulisi olla sovitettavissa kunkin omaan kontekstiin. Tämä haaste nousi esiin myös tämän hankkeen alkukartoituksen osalta.

Tiedon ja työkalujen osalta pääsemme siihen, mikä lopulta on kunkin teeman kompetenssi – vastuullisuuden taso, joka tulisi saavuttaa. Yksittäisten opetettavien asioiden sijaan koulutuksen on rakennettava tiedostavaa ja tunnistavaa toimijuutta itsessään. Kyse on eräällä tapaa siitä, että annetaan uudenlaiset silmälasit päähän ja katsotaan: tämän jo osaan, mutta tuonne minun on vielä päästävä. Keskiössä on systemaattinen suunnittelu ja jo hyvän toiminnan pitkäjänteinen juurruttaminen. Kun vastuullisuuden opiskelija osaa hahmottaa eri teemojen toiminnan luonteen, on helppo lähteä kehittämään vastuullista toimintaa yhä pidemmälle. Vaikka aluksi tuntuu, ettet tiedä aiheesta yhtikäs mitään, kohta osaat jo neuvoa muitakin!

Katso seuraavalta videolta, miten Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston tiimiläiset kuvaavat kohderyhmien ja kompetenssien määrittämistä hankkeen alkuvaiheessa.

Videossa on tekstitys. Kesto 39:45 min. Ks. aikajana alta.

Keskustelun aikajana:

00:00-01:10 Alkuesittelyt

01:10-16:10 Miten koulutuksen kohderyhmät määritettiin?

16:10-39:45 Mitä ovat kompetenssit ja miten niitä määritettiin?


Kirjoittaja

Tutkimusavustaja Salli Ojala työskenteli Vastuullisen matkailun portaat -hankkeen alkutaipaleella kesällä 2019 ja myöhemmin koulutusmallin julkaisuaikaan kesällä 2021. Maantieteen opiskelijana Ojala oli osa Oulun yliopiston osatoteuttajien tehokasta tiimiä ja pääsi ilokseen tutustumaan matkailuyrittäjiin ympäri Suomea.


Kirjallisuutta koulutusmallin toteuttamisesta

Dolinšek, S., Kulusjärvi, O., Ojala, S., & Tervo-Kankare, K. (2021). Vastuullisen matkailun osaamistarpeet matkailuyrityksissä. Saatavilla: https://nordiatiedonantoja.journal.fi/article/view/107277

Röntynen, R., Tunkkari-Eskelinen, M., & Törn-Laapio, A. (2021). Vastuullisen matkailun portaat: Oppeja ja havaintoja matkasta osaamiseen. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-612-5

Vastaa