Posted on Leave a comment

Vastuullisen matkailun portaat -koulutus edistää Agenda2030-tavoitteita ja Sustainable Travel Finland -ohjelmaa

Kestävän kehityksen tavoitteiden, Sustainable Travel Finland -ohjelman sekä Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksen logot. Kuvassa näkyy, että Vastuullisen matkailun portaat -koulutus liittyy kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Sustainable Travel Finland -ohjelmaan.

Kun Vastuullisen matkailun portaat -koulutusta kehitettiin viiden korkeakoulun asiantuntijaryhmässä, haluttiin ottaa huomioon mahdollisimman paljon sidosryhmiä ja niiden tarpeita. Suunnittelutyö oli huolellista ja määrätietoista. Tavoitteena oli tarjota koulutus, joka palvelee hyvin sekä Suomen valtakunnallisessa että globaalissakin kontekstissa.

Katso seuraavalta videolta, miten koulutus edistää YK:n #Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteita:

Katso tämä video (15:52 min). Video sisältää tekstityksen.

Pian Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksen lanseerauksen jälkeen selkeytettiin myös tapa, jolla se edistää kestävän matkailun kehittämistä Suomessa: nimittäin kytköksellään Sustainable Travel Finland -ohjelmaan.

Sustainable Travel Finland (STF) on valtakunnallinen kestävän matkailun ohjelma, jolla Visit Finland edistää Suomen kestävyyttä matkailuyritysten ja -alueiden tasolla. Kehittämispolku sisältää seitsemän askelta, jotka tarjoavat matkailutoimijoille konkreettisia työkaluja kestävyyden rakentamiseksi.

Mutta miten Vastuullisen matkailun portaat sopii tähän kuvioon? Toisin kuin STF-ohjelma, koulutuskokonaisuus on tarkoitettu yksilölle, eikä yritykselle tai alueelle. Vastuullisen matkailun portaat -todistuksia ja -saavutuksia ei voi käyttää suoraan sertifikaatteina STF-ohjelmassa, koska ne ovat henkilö-, eikä organisaatiokohtaisia ja lisäksi koulutus ei tarjoa 5. askeleen mukaista auditointia.

Yksilöiden vastuullisuusosaaminen kuitenkin edistää myös matkailun kestävyyttä, koska vastuullisuusteot lähtevät nimenomaan yksilöstä, asemastaan riippumatta: työntekijä, yrittäjä, kehittäjä tai muu vaikuttaja.

– Visit Finland kannustaa matkailutoimijoita lisäämään kestävän matkailun osaamistaan, mikä on myös yksi keskeinen kriteeri STF-ohjelmassa, tuotepäällikkö Virpi Aittokoski kertoo.

Näin ollen Vastuullisen matkailun portaat sopii STF-ohjelman 2. askeleeseen, jonka tavoite on osaamisen kasvattaminen. Visit Finland tunnistaa valtakunnallisen Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksen merkityksen ja suosittelee sitä STF-ohjelman osallistujille vuoden 2021 heinäkuun alusta alkaen.

– Vastuullisen matkailun portaat -koulutus kasvattaa osaamista kattavasti ja kaikilla kestävyyden osa-alueilla, juuri niin kuin STF-ohjelmassakin on tavoitteena. Visit Finland viestii Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksesta STF-ohjelmaan sisältyvässä kestävän matkailun e-oppaassa ja ohjaa niin matkailualalla toimivia yrittäjiä, kehittäjiä kuin työntekijöitäkin tutustumaan kurssitarjontaan, Aittokoski toteaa.

Hänen mielestään koulutuksesta saatu osaaminen voisi olla erittäin hyödyllistä myös ohjelman 3. askeleessa, jossa laaditaan kestävän matkailun kehittämissuunnitelma. Lisäksi hän huomauttaa, että koulutuksen periaatteet kannustavat matkailutoimijoiden työnoheista opiskelua.

– Täysin digitaalinen ja ajasta riippumaton koulutus soveltuu erinomaisesti osaamisen omatoimiseen syventämiseen.

Jatkossa Visit Finland viestii kotimaan matkailuelinkeinolle Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksesta mahdollisuuksien mukaan myös omissa kanavissaan, kuten uutiskirjeessä ja sosiaalisen median kanavissa.

Visit Finland on ollut aktiivisesti mukana vastuullisen matkailun koulutuksen kehittämisessä: STF-ohjelmasta vastaavat Liisa Kokkarinen ja Virpi Aittokoski olivat taustahankkeen ohjausryhmässä, ja Liisa Mäkelä toimi koulutuksen testaajana pilotointivaiheessa.


Kirjoittaja Rositsa Röntynen toimii Jyväskylän ammattikorkeakoululla matkailun asiantuntijatehtävissä ja Vastuullisen matkailun portaat -hankkeen projektipäällikkönä. Rositsa on lisäksi markkinointiasiantuntija ja liikuntatieteiden maisteri, intohimoinen matkailija, luontovalokuvaaja ja pop esiintyjä.


Kirjallisuutta aiheesta:

Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030. N.d. Artikkeli KestäväKehitys.fi -sivustolla. Valtioneuvoston kanslia. Viitattu 22.6.2021. https://kestavakehitys.fi/agenda-2030.

Vastuullisen matkailun puolesta. N.d. Sivu Business Finlandin sivustolla. Viitattu 29.6.2021. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland.

Vastaa