Posted on Leave a comment

Vastuullisen matkailun portaat -koulutuskokonaisuus pähkinänkuoressa

Vastuullisuuden matkailun portaiden viisi asentoa - ensimmäinen: kuvasta löytyy vain portaikko, toinen: matkailutoimija on tullut portaikon viereen ja ihmettelee sitä, kolmas: matkailutoimija on innostunut ja alkaa kiipeillä portaita ylös, neljäs: matkailutoimija on portaikon puolessavälissä, viides: matkailutoimija on portaikon huipussa. Kuvitus: Linda Saukko-Rauta, RedanRedan Oy.

Lukijavaroitus: Oheinen kirjoitus on kuvaus uudenlaisesta vastuullisen matkailun koulutuksesta ja paljastaa sen ominaisuudet. Jos haluat yllättyä, aloita opiskelusi mieluummin heti!

Projektipäällikkönä minun on vaikea tiivistää tietoni koulutuksesta, koska olen ollut tosiaan mukana lähes jokaisen yksityiskohdan kehittämisessä. Silti pyrin tarjoamaan lyhyimmän ja ytimekkäimmän mahdollisen kuvauksen koulutuksesta, jotta sinäkin, joka ensimmäisen kerran kuulet asiasta, saat käsityksen sen tärkeimmistä ominaisuuksista.

Mistä koulutuksessa on kyse?

Vastuullisen matkailun portaat määritellään digitaaliseksi täydennyskoulutukseksi, joka paikasta, ajasta ja laitteesta riippumattomasti tukee matkailualaa. Idea siitä on syntynyt vastuullisen matkailun ICRT Finland -verkoston jäseniltä heidän oltuaan Islannissa konferenssissa. Koulutus kehitettiin laajassa, n. 30 hengen asiantuntijaryhmässä, johon osallistui viisi suomalaista korkeakoulua – JAMK, XAMK, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto.

Tutustu koulutuksen kehittäjiin oheisella videolla:

Katso tämä video (5:35 min). Video sisältää tekstityksen.

Taustahankkeena 1.1.2019-30.6.2021 toimi Euroopan sosiaalirahaston osarahoitteinen Vastuullisen matkailun portaat -hanke, jonka tavoitteena oli rakentaa uudenlainen digitaalinen täydennyskoulutusmalli, Porrasmalli. Koulutuskokonaisuus oli siis sen pilottiversio, joka onneksi sai jatkoa pilotoinnin jälkeen. Taas Porrasmalli on vapaasti käytettävissä, monistettavissa ja sovellettavissa minkä vaan toimijan koulutussuunnittelussa.

Katso seuraavalta videolta, miten ja miksi Vastuullisen matkailun portaat -koulutus päätettiin kehittää:

Katso tämä video (8:33 min). Video sisältää tekstityksen.

Koulutuksen periaatteet

Koulutuksen toimivuus ja hyödyllisyys varmistettiin seuraavilla periaatteilla:

  • 100 % digitaalinen – Koulutus on tarjolla kokonaisuudessaan verkkosivuilla ja digitaalisessa oppimisympäristössä. Ei lähiopetusta, eikä opiskelua muissa digitaalisissa tiloissa tai sovelluksissa.
  • Paikasta, ajasta ja laitteesta riippumaton – Kaikki kurssit ovat saatavilla 24/7. Opiskellaan silloin, kun itselle sopii, oman aikataulun mukaan, koulussa, töissä, kotona tai matkoilla. Suorituksen arviointi on automaattinen.
  • Tarkoitettu yksilölle – Koulutus on tarkoitettu yksilölle, joka haluaa oppia ja vaikuttaa. Oppijan ei tarvitse olla töissä matkailuyrityksessä tai olla itse yrittäjä. Kiinnostus matkailua kohtaan riittää. Tämän koulutuksen suorittaminen voisi olla valttina matkailualan työnhaussa.
  • Tukee matkailualaa – Koulutus tukee matkailuelinkeinon laajaa klusteria sekä koko matkailuekosysteemiä. Koulutus on tarkoitettu myös matkailun epäsuoranaisille vaikuttajille.
  • Yksilöllinen opintopolku – Oppijan ei tarvitse opiskella kaikkia kursseja. Valitaan koulutussisällöistä ne, jotka tukevat juuri oman osaamisen kehittämistä. Kursseilla on tasoja, eli eri näkökulmia, joista aihe on käsitelty. Alkuarviointi opastaa oppijaa opintopolun luomisessa.
  • Johdanto ja alkuarviointi ilmaiseksi – Oppija pääsee ensin vapaasti tutustumaan vastuullisen matkailun perusasioihin ja testaamaan alkuarvioinnilla, mitä hän tietää jo aiheesta. Johdantokurssin läpikäynti on edellytys muiden kurssien suorittamiseen. Alkuarvioinnin palaute auttaa valitsemaan seuraavia kursseja.

Kymmenen teemaa, 24 yksittäistä kurssia

Koulutuksella on kymmenen teemaa, jotka käsittelevät kattavasti kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osa-alueita. Teemat perustuvat matkailutoimijoiden osaamistarpeiden kartoitukseen ja suomalaisten korkeakoulujen opetussuunnitelmien analyysiin. Tämän aineiston keruu ja analysointi oli kehittämistyömme alkuna, jonka pohjalta määriteltiin vastuullisen matkailun keskeiset kompetenssit.

Jokainen teema toteuttaa YK:n #Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteita, joista on ilmoitettu sen yhteydessä. Teemaan liittyy 1–4 kurssia, jotka yleensä ovat eri tasoisia. Pääsääntöisesti teeman kursseja ei tarvitse opiskella tietyssä järjestyksessä.

Kurssi on sisäisesti jaoteltu oppitunneiksi, jotka avautuvat yksi kerrallaan, aina edellisen oppitunnin suoritettua.

Kurssit ovat lyhyitä, laajuudeltaan 0,5–2 opintopistettä, ja keskittyvät konkreettiseen asiaan. Koulutuksen kokonaislaajuus on 20 opintopistettä. Kursseista 23 on maksullisia, siis kaikki paitsi johdantokurssi. Määritelty hinta on 35 € per opintopiste ja riippuu kurssin laajuudesta, mutta matkailun kriisitilanne koronapandemian johdosta on huomioitu ja toistaiseksi koulutus on saatavilla hintaan 25 € per opintopiste. Koulutuksen maksullisuudella järjestäjät eivät tavoittele voittoa, vaan maksuilla katetaan digitaalisuudesta aiheutuvat kustannukset.

Tasoilla huomioidaan koko matkailuekosysteemi

Koulutuksella on neljä tasoa – ydinosaaminen, työntekijä, yrittäjä ja kehittäjä. Näillä huomioidaan eri ryhmiin kuuluvien matkailutoimijoiden osaamistarpeita. Tasot eivät ota kantaa siihen, kuka toimii missäkin roolissa matkailussa, vaan tarjoavat eri näkökulmia saman sisällön käsittelyyn. Raja eri matkailuroolien välillä ei ole aina selkeää, joten tasot eivät pysty kohdentamaan opetusmateriaaleja absoluuttisesti konkreettiseen oppijaan. Tasot toimivat parhaiten yhdistelmänä johdantokurssin osana toimivan arviointityökalun kanssa.

Oheinen 3D-malli esittää koulutuksen tasorakenteen:Suoritusten todennus ja validointi

Jokaisesta suoritetusta kurssista oppija saa ladattavan ja tulostettavan todistuksen sekä digitaalisen osaamismerkin. Vaikka kurssien laajuudet on ilmoitettu opintopisteinä, opintopisteitä ei automaattisesti myönnetä, sillä tämä on täydennyskoulutus, jonka kurssit eivät sisälly sellaisenaan korkeakoulujen tutkinto-ohjelmiin. Osaamisen validointi on kuitenkin mahdollista tapauskohtaisesti korkeakoulujen käytäntöjen mukaan, koska Vastuullisen matkailun portaat -kurssit on suunniteltu korkeakoulutasoisiksi (EQF6).

Mitä opiskelu koulutuksen digialustalla vaatii?

Vastuullisen matkailun portaat -koulutus on toteutettu verkkosivustolla, joka on riippumaton järjestäjäkorkeakoulujen käyttämistä järjestelmistä ja on kehitetty juuri tätä yhteistyötoteutusta varten. Eteneminen sivustolla on intuitiivinen ja muistuttaa arkisesta asioinnista Internet-ympäristössä ja verkkokaupassa. Esimerkiksi kurssien lisääminen omaan portfolioon tapahtuu verkkokaupan tavallisen ostoprosessin kautta.

Kaikki kurssi- ja oppituntisivut on toteutettu samalla tavalla. Ne näyttävät tavallisilta verkkosivuilta ja sisältävät verkkotekstiä, upotettuja dokumentteja, kuvia, videoita sekä interaktiivisia peliä muistuttavia tehtäviä. Jokaiseen kurssiin sisältyy ainakin yksi testi. Opiskelu on siis keskitetty digialustaan, eikä oppijan tarvitse siirtyä sovelluksesta toiseen, eikä oppia uusia digitaitoja tätä koulutusta varten.

Digitaalinen saavutettavuus on huomioitu koulutuksen toteutuksessa mahdollisimman laajasti.

Katso seuraavalta videolta, miten Vastuullisen matkailun portaat -digialustalla opiskellaan:

Katso tämä video (9:33 min). Video sisältää tekstityksen.

Mistä tiedetään, että koulutus varmasti toimii?

Koulutusmallin ja -kokonaisuuden konseptointi vei kieltämättä suurimman osan ajasta ja huomiosta Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa. Lopuksi kuitenkin varmistettiin, että luomamme ja kehittämämme hienon kuuloiset periaatteet toimivat käytännössäkin. Koulutusta pilotoitiin kaksi ja puoli kuukautta 220 testioppijalla. Tämän lisäksi tilattiin sivuston ulkopuolinen saavutettavuusauditointi. Tulokset ja palautteet olivat erittäin positiivisia, mutta kehittämiskohtiinkin tartuttiin. Pilotoinnin ja lanseerauksen välisenä aikana kehitettiin koulutuksen sisältöjä ja verkkoympäristöä edelleen palautteen mukaisesti.

Tutustu pilotoinnin tuloksiin ja erään testaajan kokemuksiin oheisella videolla:

Katso tämä video (13:16 min). Video sisältää tekstityksen.

Katso lopuksi koulutuksen lanseeraushetket, kun erikoisvieraamme Riku Rantala Madventuresista julisti sen avatuksi:

Katso tämä video (6:21 min). Video sisältää tekstityksen.


Kirjoittaja Rositsa Röntynen toimii Jyväskylän ammattikorkeakoululla matkailun asiantuntijatehtävissä ja Vastuullisen matkailun portaat -hankkeen projektipäällikkönä. Rositsa on lisäksi markkinointiasiantuntija ja liikuntatieteiden maisteri, intohimoinen matkailija, luontovalokuvaaja ja pop esiintyjä.


Kirjallisuutta aiheesta:

Dolinšek, S., Kulusjärvi, O., Ojala, S., & Tervo-Kankare, K. (2021). Vastuullisen matkailun osaamistarpeet matkailuyrityksissä. Nordia Tiedonantoja, (1), 1–52. Viitattu 22.6.2021. https://nordiatiedonantoja.journal.fi/article/view/107277.

European Qualifications Framework (EQF). 2021. Sivu cedefop.europa.eu -verkkosivustolla. European Centre for Development of Vocational Training. Viitattu 29.6.2021. https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf.

Koulutuksen tasorakenne. N.d. Sivu Vastuullisenmatkailunkoulutus.fi -sivustolla. Viitattu 29.6.2021. https://vastuullisenmatkailunkoulutus.fi/?page_id=1551.

Koulutussisällöt. N.d. Sivu Vastuullisenmatkailunkoulutus.fi -sivustolla. Viitattu 29.6.2021. https://vastuullisenmatkailunkoulutus.fi/?page_id=2298.

Käyttö-, toimitus- ja maksuehdot. 2021. Sivu Vastuullisenmatkailunkoulutus.fi -sivustolla. Viitattu 29.6.2021. https://vastuullisenmatkailunkoulutus.fi/?page_id=1771.

Röntynen, R. & Tunkkari-Eskelinen, M. & Törn-Laapio, A. 2021. Vastuullisen matkailun portaat – Oppeja ja havaintoja matkasta osaamiseen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 22.6.2021. https://www.theseus.fi/handle/10024/495555.

Vastaa