Posted on 1 Comment

Esteetöntä ja saavutettavaa matkaa kaikille

Welcome-tekstillä maapallo, jota tavoittelee eriväriset ja -kokoiset kädet.

Esteettömästä matkailusta tarvitaan nykyään vahvaa osaamista, koska esteettömillä ja saavutettavilla matkailupalveluilla on kysyntää.

WHO:n arvion mukaan maailman väestöstä 15 %:a eli noin miljardi ihmistä elää jonkinlaisen vamman kanssa (UNWTO) ja EU:n mukaan eurooppalaisista 27 %:lla eli vähintään joka neljännellä on esteettömiä palveluja vaativia rajoitteita (BusinessFinland). Pysyvien vammojen lisäksi on aina mahdollista, että kenelle vain tulee väliaikainen rajoite esimerkiksi matkalla murtuneen jalan vuoksi.  Kaikki me myös ikäännymme, jonka myötä voi tulla erilaisia haasteita ja rajoitteita arkeen sekä vapaa-aikaan. Meistä jokainen joutuu tekemisiin esteettömyyden ja saavutettavuuden kanssa joko itse tai välillisesti jossain vaiheessa elämäämme. Esteettömyys ja saavutettavuus on kaikkien etu sekä vielä myös kilpailuetu.

Tunnista termit ja tarpeet

Termeinä esteettömyys ja saavutettavuus ovat monella sekaisin sulassa sovussa. Molemmilla on tavoitteena edistää kaikkien ihmisten omatoimisuutta ja osallisuutta yhteiskuntaan yhdenvertaisesti. Perinteisesti kuitenkin esteettömyydellä tarkoitetaan kaikenlaisten ihmisten huomiointia rakennetun ja fyysisen ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Saavutettavuudella taasen tarkoitetaan useimmiten digitaalisia ympäristöjä. Saavutettavuuteen liittyen on myös vuonna 2019 asetettu EU:n toimesta saavutettavuusdirektiivi, jonka piiriin kuuluu Suomessa julkisen hallinnon ja julkista hallintotehtävää hoitavien organisaatioiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset. (THL.)

Esteetön matkailu on matkailua, joka on kaikkien saatavilla ja palvelee asiakkaiden tarpeita huomioiden myös erityistarpeet. Kaikilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet matkustaa itsenäisesti, nauttia elämyksistä sekä saada tarvittavat ja haluamansa palvelut saavutettavasti.

Esteettömän matkailun erityisryhmiä ovat seuraavat:

  • Liikunta-, aisti- ja kehitysvammaiset
  • Henkilöt, joilla on vaikeutta oppimisessa ja ymmärtämisessä
  • Mielenterveyspotilaat
  • Merkittävä ryhmä ovat myös ne henkilöt, joilla toimintakyky on jostain syystä rajoittunut: Syynä esimerkiksi korkea ikä tai pitkäaikaissairaudet (esim. astma, reuma, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, muistisairaudet sekä sydän- ja verisuonisairaudet), tai väliaikaisesti vammautuneet (käsi poikki, jne.).
  • Lapsiperheet
  • Henkilöt, joilla on allergioita tai yliherkkyyttä
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt (LGBT)

Esteettömien ja saavutettavien matkailupalveluiden kehittämisen perusta on koulutus ja osaaminen sekä myös asenne ratkaisee. Mitä enemmän on ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta ja erityistarpeista niin sitä paremmin voidaan matkailupalveluita kehittää vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Esteettömien ja saavutettavien palveluiden suunnitellussa ja kehittämisessä kannattaa aina hyödyntää kohderyhmää ja esimerkiksi kokemusasiantuntijoita sekä myös esteettömyysarviointimenetelmiä ja Design for All – suunnittelua. Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden kehittämiseen on myös olemassa paljon hyviä teknisiä apuvälineitä ja asiantuntijoita.

Seuraavalta videolta voit tutustua lisää esteettömään matkailuun, matkailuyhteistyöhön ja yhteiskehittämiseen sekä matkailun sosiokulttuuriseen vastuullisuuteen.

Video kestää 17:53 min ja se sisältää tekstityksen. Keskustelu on osa Vastuullisen matkailun portaat -lanseerauswebinaaria 1.6.2021.

Muutos on mahdollisuus

Vielä ei tiedetä, palautuuko matkailuala samankaltaiseksi kuin mitä se oli ennen COVID-19 pandemiaa. Oma arvioni on, että ei palaudu ainakaan niin kauan kuin ihminen muistaa poikkeusajan sekä esimerkiksi lento- ja matkustusyhteydet ovat suppeat. Uskon, että joka tapauksessa kaukomatkailu vähenee ja lähimatkailu lisääntyy. Ennen kaikkea matkustamisesta tulee merkityksellisempää ja yhä edelleen siltä halutaan elämyksiä. Myös vastuullisuus ja turvallisuus tulevat korostumaan. COVID-19 pandemian aiheuttama luova tuho matkailualalle parhaimmillaan luo uutta kasvua ja uudistaa alaa. Nyt voisi myös olla aika ja paikka rakentaa uusi matkailuala, joka huomioisi kaikenlaiset matkustajat kestävästi ja vastuullisesti – digitaalisuutta ja virtuaalisuutta unohtamatta.  

Joka tapauksessa esteetön matkailu on tätä päivää ja huomista. Ole siis edelläkävijä ja aloita jo tänään Esteetön matkailu -kurssien opiskelu Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksesta.

Kirjoittaja Hanna Hauvala toimii Jyväskylän ammattikorkeakoululla sertifioituna projektipäällikkönä (IPMA-C) ja tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman tiiminvetäjänä. Hanna työskentelee myös vastuullisuuden ja liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä liittyen muun muassa matkailu- ja pelialaan. Hanna on lisäksi kauppatieteiden maisteri, metsäammattilainen ja urheiluhullu.    

Lähteet

UNWTO. https://www.unwto.org/accessibility

BusinessFinland. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/yhdenvertaisuus

THL. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus. Sivu päivitetty 7.4.2021.

1 thought on “Esteetöntä ja saavutettavaa matkaa kaikille

  1. moni alaisesti tehty kokonaisuus

Leave a Reply