Koulutuksen tasorakenne

Koulutuksen tasorakenne – Vastuullisen matkailun portaat

Mikä on tasojen merkitys Vastuullisen matkailun portaat -koulutuskokonaisuudessa?

Vastuullisen matkailun portaat on uudenlainen digitaalinen koulutusmalli, joka tarjoaa vastuullisuusosaamisen täydentämistä ja päivitystä laajalle kirjolle matkailutoimijoita ja -vaikuttajia. Kohdennamme oppimismateriaalit erilaisille oppijoille ja sen takia kurssit on jaettu eri luokkiin, eli tasoihin.

Tasot ovat meidän tapamme vaihtaa näkökulmaa, kun puhutaan vastuullisesta matkailusta. Jotkut toimijat tarvitsevat konkreettisia ratkaisuja työarkeen, kun taas toisten työ vaatii laajemman kontekstin ymmärtämistä. Toisin sanoen, taso tässä tapauksessa ei tarkoita sitä, että oppija etenee alemmasta tasosta korkeampaan, eikä kukaan toimija ole osaamisensa tai asemansa takia parempi tai huonompi kuin toinen. Kannattaa muistaa, että kursseja voi valita nykyisen työn lisäksi myös omat kiinnostuksen kohteet tai tulevaisuuden työhaasteet silmällä pitäen.

Tunnistat kurssin tason mm. värikoodin avulla (vihreä = ydintaso, keltainen = työntekijätaso, oranssi = yrittäjätaso, violetti=kehittäjätaso).

Tutustu koulutuksen tasorakenteeseen 3D mallin avulla. Anna kuvion tarpeeksi aika latautua. Klikkaa sen päälle kerran aktivoidaksesi kuvion kentän. Liikuta kuviota hiiren avulla katsoaksesi kuviota eri näkökulmista tai napauta kuvion alalaidassa olevia navigointipainikkeita käyttääksesi koko näytön tilaa tai automaattista pyöritystä.

vihreä porraskuvioYdintaso 

Ydintaso tarjoaa kaikkien koulutuksessa käsiteltävien teemojen nähden läpileikkaavia sisältöjä. Ne sopivat kaikille oppijoille heidän osaamisestaan ja tavoitteistaan riippumatta. Ydintasolle kuuluu Johdanto vastuullisen matkailun portaille sekä Vastuullisuusviestintä -kurssit.

Johdanto vastuullisen matkailun portaille -kurssi on koulutuksen ensimmäinen osa ja sen suorittaminen on edellytys muille kursseille. Se sopii kaikille vastuullisesta matkailusta kiinnostuneille ja on täysin maksuton. Kurssi tarjoaa perustietoa aiheesta ja mahdollisuuden testata omaa vastuullisen matkailun osaamista. Testin tuloksen perusteella oppija saa suosituksia, mille kursseille hänen kannattaisi osallistua. 

Vastuullisuusviestintäperusteet -kurssilla tutustutaan vastuullisuusviestinnän keskeisiin käsitteisiin ja aiheisiin. Vastuullisuudesta viestiminen kuuluu vastuullisen matkailutoimijan jokapäiväiseen työhön. Aihe on erityisen tärkeä – sen takia sitä laajennetaan ja syvennetään jokaisessa teemassa.

 

keltainen porraskuvioTyöntekijätaso

Tämän tason näkökulma on oppijalle, jolla on matkailun perusteet hallussa. Vastuullisuudesta hänellä ei tarvitse olla aiempaa tietämystä. Työntekijä -taso antaa valmiuksia ratkaista arkisia vastuullisuuteen liittyviä haasteita ja toimia asiakaspalvelutilanteissa.

Tämän tason kurssit sopivat paitsi matkailualalla jo työskenteleville, myös työstä alalla haaveileville. Erilaisissa järjestöissä toimivat henkilöt ja esimerkiksi muiden alojen tutkijat voivat hankkia työssään hyödynnettävää osaamista.

Tämän tason kurssit sisältävät vastuullisen matkailun perusteet eri osa-alueilta. Kurssit suoritettuaan oppija voi sekä soveltaa osaamistaan työssä että tehdä vastuullisia valintoja matkailijana. Hän ymmärtää vastuullisen viestinnän merkityksen matkailutoimialalla.

Yrittäjätaso

 

Tämän tason näkökulma on oppijalle, jolla on vastuullisuuden perustiedot hallussa. Kursseilla käsitellään toimialan kohtaamia haasteita ja vastuullisuuden parhaita käytänteitä organisaation tueksi.

Tämän tason kurssit sopivat yrityksissä vastuutehtävissä työskenteleville, esimerkiksi esimiehille ja yrittäjille, sekä yrittäjyyttä suunnitteleville. Tämä ei koske vain matkailupalveluiden tuottajia, vaan kaikkia matkailuklusterissa toimivia organisaatioita. Näitä ovat esimerkiksi kaupan, kuljetuksen ja erilaiset ravintola-alan yritykset.

Vastuullisuus on menestyvän matkailuyrityksen edellytys. Yrittäjätason kurssit tarjoavat mahdollisuuden päivittää yrityksen avainhenkilöiden osaamista.

koristeellinenKehittäjätaso

 

Tämän taso näkökulma on oppijalle, joka tarkastelee vastuullista matkailua ns. helikopteriperspektiivistä huomioiden tasapainottelun erilaisten toimijoiden ristipaineessa.

Tämän tason kurssit sopivat matkailun kehittämis-, koordinointi- ja markkinointitehtävissä paikallisissa ja alueellisissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa toimiville.

Kehittäjätason kurssit tarjoavat työkaluja vastuulliseen strategiseen johtamiseen ja matkailun alueelliseen kehittämiseen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.