Koulutussisällöt

Vastuullisen matkailun koulutus koostuu kymmenestä teemasta. Vastuullisen matkailun ABC -teema sisältää yhden kurssin nimeltään Johdanto vastuullisen matkailun portaille, taso: ydintaso, laajuus: 0 opintopistettä, vastuu: JAMK. Vastuullisuusviestintä -teema sisältää yhden kurssin nimeltään Vastuullisuusviestinnän perusteet, taso: ydintaso, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: JAMK. Esteetön matkailu -teema, sisältää kolme kurssia. Esteettömyys matkailussa, taso: työntekijä, laajuus 0,5 opintopistettä, vastuu: JAMK. Esteettömien matkailupalvelujen johtaminen, taso: yrittäjä, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: JAMK. Esteettömien matkailupalvelujen kehittäminen, taso: kehittäjä, laajuus: 0,5 opintopistettä, vastuu: JAMK. Matkailun ekologinen kestävyys -teema sisältää kolme kurssia. Matkailun ekologisten vaikutusten kirjo, taso: työntekijä, laajuus: 0,5 opintopistettä, vastuu: JAMK. Yrityksen ekologinen vastuu, taso: yrittäjä, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: Oulun yliopisto. Ekologinen vastuullisuus matkailualueella, taso: kehittäjä, laajuus: 0,5 opintopistettä, vastuu: Lapin yliopisto. Matkailun ja ilmastonmuutoksen suhde -teema sisältää kolme kurssia. Ilmastoteot jokapäiväisessä matkailutyössä, taso: työntekijä, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: XAMK. Ilmastotyön johtaminen, taso: yrittäjä, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: XAMK. Ilmastotyön kehittäminen, taso: kehittäjä, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: XAMK: Matkailun sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus -teema sisältää kolme kurssia. Matkailun vaikutuksen paikallisyhteisössä, taso: työntekijä, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: Haaga-Helia. Sosiokulttuurisen vastuullisuuden huomiointi matkailuyrityksessä, taso: yrittäjä, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: Oulun yliopisto. Sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisen matkailualueen kehittäminen, taso: kehittäjä, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: Haaga-Helia. Vastuullinen matkailuliiketoiminta -teema sisältää neljä kurssia. Taloudellinen vastuullisuus liiketoiminnassa, taso: työntekijä, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: JAMK. Sosiaalinen ja ympäristövastuu liiketoiminnassa, taso: työntekijä, laajuus 1 opintopiste, vastuu: Haaga-Helia. Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen, taso: yrittäjä, laajuus: 2 opintopistettäy, vastuu: Haaga-Helia. Strateginen vastuullisuus, taso: kehittäjä, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: Haaga-Helia. Vastuullinen matkailuyhteistyö ja yhteiskehittäminen -teema sisältää kaksi kurssia. Vastuullinen yhteistyö matkailussa, taso: yrittäjä, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: JAMK. Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen, taso: kehittäjä, laajuus: 1 opintopiste, vastuu: Haaga-Helia. Matkailutoimiala yhteiskunnan osana -teema sisältää kaksi kurssia. Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat, taso: yrittäjä, laajuus 0,5 opintopistettä, vastuu: Lapin yliopisto. Matkailun hallinnan rakenteet, taso: kehittäjä, laajuus: 0,5 opintopistettä, vastuu: Lapin yliopisto. Ennakointi ja tulevaisuusosaaminen -teema sisältää kaksi kurssia. Ennakointi matkailussa, taso: yrittäjä, laajuus: 0,5 opintopistettä, vastuu: Lapin yliopisto. Matkailun skenaariotyöskentely, taso: kehittäjä, laajuus: 0,5 opintopistettä, vastuu: JAMK:
Lataa kuvio koulutussisällöistä (pdf) klikkaamalla kuvaa.
Tältä sivulta löydät tietoa koulutussisällöistä. Jokaisella teemalla on lyhyt kuvaus ja listaus siihen kuuluvista kursseista. Lisäksi löydät tietoa siitä, mitä kestävän kehityksen tavoitteita kurssilla käsitellään.
 
Klikkaamalla kurssin nimeä pääset kurssin sivulle ja klikkaamalla kestävän kehityksen tavoitteen kuvaketta, pääset kestavakehitys.fi -sivulle perehtymään kyseessä olevaan tavoitteeseen.

Sivun navigointi: siirry suoraan valitsemaasi teemaan alla olevien linkkien avulla tai selaa koko sivua siirtymällä alaspäin.

 
Matkailutoimija tasapainottelee laatikoita.

Vastuullisen matkailun ABC

Tällä teemalla on vain yksi johdantokurssi, joka esittelee, mitä on vastuullinen matkailu ja miksi sitä kannattaa opiskella. Tutustut Vastuullisen matkailun portaat – koulutukseen ja teet vastuullisen matkailun osaamistasi mittaavan testin. Se on alkukartoitus, jonka tulos auttaa sinua valitsemaan koulutuksestamme juuri sinulle sopivat kurssit. Tämä johdanto on maksuton eikä sen tekeminen velvoita sinua mihinkään. Tule kokeilemaan!

Teeman kurssit:

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

Kestävän kehityksen tavoitteet: 4 hyvä koulutus.Kestävän kehityksen tavoitteet: vastuullista kuluttamista.Kestävän kehityksen tavoitteet: 17 yhteistyö ja kumppanuus.

 

 

Matkailutoimija istuu laatikossa, lintu on myös laatikossa. Laatikon ulkopuolella puita ja tukkeja.

Matkailun ekologinen kestävyys

Matkailutoiminta eri muodoissaan aiheuttaa monenlaisia ekologisia vaikutuksia erityisesti paikallisesti. Ekologinen kestävyys riippuu usein kontekstista, jossa matkailua toteutetaan – erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisia palveluita tuotettaessa on osattava huomioida erilaisia asioita. Koska matkailu on usein hyvin riippuvaista luonnonympäristöstä ja sen tarjoamista luonnonvaroista, on ekologisen kestävyyden edistäminen meidän kaikkien asia!

Teeman kurssit:

Matkailutoimija on laatikossa. Laatikossa on myös lintu. Laatikon ulkopuolella on puita ja tukkeja. Kuvan kehys on keltainen.Matkailun ekologisten vaikutusten kirjo

Ekologisten vaikutusten teemaa kuvaava laatikko, jossa mukana luonnon elementtejäYrityksen ekologinen vastuu

Matkailutoimija on laatikossa. Laatikossa on myös lintu. Laatikon ulkopuolella on puita ja tukkeja. Kuvan kehys on violetti.Ekologinen vastuullisuus matkailualueella

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

Kestävän kehityksen tavoitteet: 6 puhdas vesi ja sanitaatio.Kestävän kehityksen tavoitteet: 7 edullista ja puhdasta energiaa.Kestävän kehityksen tavoitteet: vastuullista kuluttamista.Kestävän kehityksen tavoitteet: 14 vedenalainen elämä.Kestävän kehityksen tavoitteet: 15 maanpäällinen elämä.


Matkailutoimija istuu laatikon sisällä. Laatikon ulkopuolella on sadepilvi.

Matkailun ja ilmastonmuutoksen suhde

Matkailun ja ilmastonmuutoksen suhde on moniulotteinen. Matkailualalla otetaan vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, ja samaan aikaan sopeudutaan ja sopeutetaan omaa toimialaa ilmastonmuutokseen. Ilmastotyön merkitys kasvaa koko ajan, ja siihen tarvitaan lisää osaajia!

Teeman kurssit:

Matkailutoimija istuu laatikon sisällä ja laatikon päällä on sadepilvi. Kuvan kehys on keltainen.Ilmastoteot jokapäiväisessä matkailutyössä

Matkailutoimija istuu laatikon sisällä ja laatikon päällä on sadepilvi. Kuvan kehys on oranssi. Ilmastotyön johtaminen matkailussa

Matkailutoimija istuu laatikon sisällä ja laatikon päällä on sadepilvi. Kuvan kehys on violetti.Ilmastotyön kehittäminen matkailussa

 

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

Kestävän kehityksen tavoitteet: 3 terveyttä ja hyvinvointia.Kestävän kehityksen tavoitteet: 13 ilmastotekoja.


Kaksi matkailutoimijaa istuu laatikoiden päällä ja keskustelee. Taustalla näkyy kaupunki.

Matkailun sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus

Matkailun sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus huomioi erityisesti paikallisyhteisön hyvinvoinnin ja oikeudet, sekä erilaiset matkailijat tasavertaisesti. Tässä teemassa opit, miten edistät matkailussa sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta, sekä miten otat huomioon työssäsi, yrityksessäsi tai alueellasi matkailun sosiokulttuuriset vaikutukset. Opit, miten vaalia alueen kulttuuria ja omaleimaisuutta, sekä miten otat huomioon paikallisten hyvinvoinnin matkailun kasvaessa.

Teeman kurssit:

Kaksi matkailutoimijaa istuu laatikoiden päällä ja keskustelee. Takana näkyy kaupunki. Kuvan kehys on keltainen.Matkailun vaikutukset paikallisyhteisössä

Kaksi matkailutoimijaa istuu laatikoiden päällä ja keskustelee. Takana näkyy kaupunki. Kuvan kehys on oranssi.Sosiokulttuurisen vastuullisuuden huomiointi matkailuyrityksessä

Kaksi matkailutoimijaa istuu laatikoiden päällä ja keskustelee. Takana näkyy kaupunki. Kuvan kehys on violetti.Sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisen matkailualueen kehittäminen

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

Kestävän kehityksen tavoitteet: 3 terveyttä ja hyvinvointia.Kestävän kehityksen tavoitteet: 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.Kestävän kehityksen tavoitteet: 10 eriarvoisuuden vähentäminen.Kestävän kehityksen tavoitteet: kestävät kaupungit ja yhteisöt.


Matkailutoimija menee laatikon ohi lapsen kanssa joka on rattaissa.

Esteetön matkailu

Esteetön matkailu huomioi kaikki matkailijat erityistarpeineen ja tasavertaisesti. Tässä teemassa opiskelet, mitä esteettömällä matkailulla tarkoitetaan ja ketä se koskettaa. Opit myös, miten saavutettavuutta ja esteettömyyttä voi arvioida sekä miten niihin liittyviä asioita voi kehittää vastuullisessa matkailussa. Saavutettavuus ja esteettömyys on kaikkien oikeus myös matkailussa.

Teeman kurssit:

Matkailutoimija kulkee laatikon ohi lapsensa kanssa, joka on rattaissa. Kuvan kehys on keltainen.Esteettömyys matkailussa

Matkailutoimija kulkee laatikon ohi lapsensa kanssa, joka on rattaissa. Kuvan kehys on oranssi.Esteettömien matkailupalvelujen johtaminen

Matkailutoimija kulkee laatikon ohi lapsensa kanssa, joka on rattaissa. Kuvan kehys on violetti.Esteettömien matkailupalvelujen kehittäminen

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

Kestävän kehityksen tavoitteet: 3 terveyttä ja hyvinvointia.Kestävän kehityksen tavoitteet: 4 hyvä koulutus.Kestävän kehityksen tavoitteet: kestävät kaupungit ja yhteisöt.


Matkailutoimija rullaa laatikkoa eteenpäin.

Vastuullinen matkailuliiketoiminta

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa niitä vapaaehtoisia toimia, joilla yritys ottaa huomioon sidosryhmien odotukset ja kantaa vastuuta liiketoimintansa taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Tässä teemassa opit tunnistamaan organisaation tärkeimmät sidosryhmät ja olennaiset vastuullisuusaiheet. Opit suunnittelemaan ja kehittämään asiakaslähtöisiä ja kannattavia sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia ratkaisuja ja viestimään niistä uskottavasti.

Teeman kurssit:

Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on keltainen.Taloudellinen vastuullisuus liiketoiminnassa

Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on keltainen.Sosiaalinen ja ympäristövastuu liiketoiminnassa

Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on oranssi.Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen

Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on violetti.Strateginen vastuullisuus

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

Kestävän kehityksen tavoitteet: 4 hyvä koulutus.Kestävän kehityksen tavoitteet: 10 eriarvoisuuden vähentäminen.


Kaksi matkailutoimijaa rakentaa tornia.

Vastuullinen matkailuyhteistyö ja yhteiskehittäminen

Vastuullisessa matkailukohteessa paikallisväestön on hyvä elää ja siellä on hyvä vierailla, nimenomaan tässä järjestyksessä. Matkailua tulee sen vuoksi kehittää yhteistyössä paikallisten sidosryhmien, asukkaiden ja yrittäjien sekä muiden organisaatioiden kanssa yhteisesti sovittuun suuntaan. Tässä teemassa opiskelet, miten yritykset voivat toimia yhteistyössä ja miten voit kehittäjänä osallistaa sidosryhmät yhteiskehittämiseen.

Teeman kurssit:

Kaksi matkailutoimijaa rakentaa tornia laatikoista. Kuvan kehys on oranssi.Vastuullinen yhteistyö matkailussa

Kaksi matkailutoimijaa rakentaa tornia laatikoista. Kuvan kehys on violetti.Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

Kestävän kehityksen tavoitteet: 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.Kestävän kehityksen tavoitteet: 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.


Kolme matkailutoimijaa kukin omissa laatikoissaan.

Matkailuala yhteiskunnan osana

Teemassa perehdytään toimialan moninaisuuteen sekä alan hallinnan rakenteisiin.  Ymmärrys rakenteista mahdollistaa osallistumista alan kehittämiseen ja päätöksentekoon sekä tuottaa työkaluja yritysten vastuulliseen johtamiseen.

Teeman kurssit:

Kolme laatikkoa, joiden sisällä on matkailutoimija. Laatikot on linkitetty toisiinsa. Kuvan kehys on oranssi.Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat

Kolme laatikkoa, joiden sisällä on matkailutoimija. Laatikot on linkitetty toisiinsa. Kuvan kehys on violetti.Matkailun hallinnan rakenteet

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

Kestävän kehityksen tavoitteet: 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.Kestävän kehityksen tavoitteet: vastuullista kuluttamista.


Matkailutoimija katsoo laatikon läpi tulevaisuuteen.

Ennakointi ja tulevaisuusosaaminen

Ympäristön ja yhteiskuntien muutokset, viimeisimpänä koronapandemia, haastavat matkailutoimintaa ja -toimialaa. Ennakointi on systemaattista työskentelyä ja toimintatapa, jossa tulevaisuutta tehdään aktiivisesti. Ennakoiva toiminta ja ennakoinnin työkalut antavat mahdollisuuksia vastuullisuuden tulevaisuuden rakentamiseksi! 

Teeman kurssit:

Matkailutoimija katsoo tulevaisuuteen laatikon läpi. Kuvan reunus on oranssi.Ennakointi matkailussa

Matkailutoimija katsoo tulevaisuuteen laatikon läpi. Kuvan reunus on violetti.Matkailun skenaariotyöskentely

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

Kestävän kehityksen tavoitteet: 9 kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja.Kestävän kehityksen tavoitteet: vastuullista kuluttamista.


MAtkailutoimija katsoo laatikon seinälä olevia ilmoituksia.

Vastuullisuusviestintä

Vastuullisuusviestinnän avulla organisaatio kertoo vastuullisista teoistaan, tuotteistaan ja palveluistaan omalle henkilöstölleen, ulkopuolisille sidosryhmilleen ja tietenkin asiakkailleen. Hyvin suunniteltu, aitoihin tekoihin pohjautuva vastuullisuusviestintä voi parantaa kilpailukykyä ja organisaatio voi erottua kilpailijoistaan. Vastuullisuusviestintä -teemassa keskitytään vastuullisuusviestinnän merkitykseen ja keinoihin eri sidosryhmien näkökulmasta sekä vaikuttavaan viestintään. Tarkastelun kohteena ovat myös kriisiviestintä ja sidosryhmäviestintä.

Teeman kurssit:

Matkailutoimija tarkastelee laatikkoon kiinnitettyjä ilmoituksia. Kuvan reunus on vihreä.Vastuullisuusviestinnän perusteet 

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita teema tukee:

Kestävän kehityksen tavoitteet: 17 yhteistyö ja kumppanuus.