Kurssit

 • Matkailun skenaariotyöskentely

  4 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Matkailun skenaariotyöskentely - 12,50 
  Matkailutoimija katsoo tulevaisuuteen laatikon läpi. Kuvan reunus on violetti.

  Matkailun skenaariotyöskentely Teema: Ennakointi ja tulevaisuusosaaminen Taso: Kehittäjä Laajuus: 0,5 opintopiste Hinta: 12,50 € Vastuullinen kouluttaja: Oppitunnit: 3 kpl Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa Osaamistavoitteet: Osaat käyttää ennakoinnin työkalua. Tunnistat miten matkailutoimialan tulevaisuus voidaan rakentaa skenaarioiksi. Kurssin kuvaus Matkailun erilaisten tulevaisuuskuvien rakentaminen on tämän kurssin ytimessä. Kurssissa on kolme oppituntia. Ensimmäisellä oppitunnilla johdatetaan tutustumaan […]

 • Ennakointi matkailussa

  4 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Ennakointi matkailussa - 12,50 
  Matkailutoimija katsoo tulevaisuuteen laatikon läpi. Kuvan reunus on oranssi.

  Tiedätkö, miten tulevaisuuteen voi vaikuttaa arkipäiväisessä toiminnassa? Entä oletko selvillä yhteiskunnallisten kehityskulkujen vaikutuksesta matkailuun? Tällä kurssilla tutustut ennakointiajatteluun ja sen soveltamiseen matkailussa. Opit, mitä ovat ennakoinnin peruskäsitteet; megatrendit, trendit, heikot signaalit ja villit kortit. Lisäksi tutustut muutamiin ennakoinnin käytännöntyökaluihin, joita voit hyödyntää omassa päivittäisessä toiminnassasi.

 • Matkailun hallinnan rakenteet

  • Matkailun hallinnan rakenteet - 12,50 
  Kolme laatikkoa, joiden sisällä on matkailutoimija. Laatikot on linkitetty toisiinsa. Kuvan kehys on violetti.

  Matkailun hallinnan rakenteet Teema: Matkailutoimiala yhteiskunnan osana Taso: Kehittäjä Laajuus: 0,5 opintopiste Hinta: 12,50€ Vastuullinen kouluttaja: Oppitunnit: 6 kpl Arviointi: osaamistesti Osaamistavoitteet: Osaa nimetä matkailun kehittämiseen liittyviä ohjausjärjestelmiä, organisaatioita ja instituutioita Tunnistaa erilaisia alaan liittyviä keskustelufoorumeja Osaa arvoida omaa tai edustamansa organisaation roolia matkailun hallinnan rakenteissa Kurssin kuvaus Matkailuyrityksen, -kohteen ja -alueen vastuullinen ja menestyksellinen […]

 • Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat

  5 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat - 12,50 
  Kolme laatikkoa, joiden sisällä on matkailutoimija. Laatikot on linkitetty toisiinsa. Kuvan kehys on oranssi.

  Toimialana matkailu koostuu laajasta joukosta erilaisia elinkeinonharjoittajia ja sidosryhmiä. Matkailutoimialan moninaisuuden hahmottaminen auttaa ymmärtämään matkailun yhteiskunnallista merkitystä sekä suuntaamaan omaa toimintaa ja matkailun päätöksentekoa vastuullisesti. Kurssilla opit millaisia vaikutuksia matkailuelinkeinolla voi olla muihin elinkeinoihin. Saat myös osaamista, jota soveltamalla voit kuvata ja arvioida matkailutoimialan kehittämisen toimintaympäristöä niin alueellisesti kuin kansallisesti. 

 • Ekologinen vastuullisuus matkailualueella

  6 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Ekologinen vastuullisuus matkailualueella - 12,50 
  Matkailutoimija on laatikossa. Laatikossa on myös lintu. Laatikon ulkopuolella on puita ja tukkeja. Kuvan kehys on violetti.

  Matkailun ekologisen kestävyyden edistämisessä on tärkeää ymmärtää matkailun vaikutuksia luonnonympäristöön. Vaikutukset eivät ole samanlaisia joka paikassa, vaan voivat vaihdella riippuen siitä, millaisessa kohteessa ja mihin aikaan vuodesta matkailua toteutetaan. Kurssin suoritettuasi ymmärrät matkailun ekologisten vaikutusten kirjon erilaisissa kohteissa, eri vuodenaikoina, niin mikro- kuin makrotasolla. Osaat valita ekologisen kestävyyden seurantaan ja arviointiin sopivia menetelmiä sekä tunnistat keskeisimmät toimijat ekologisen kestävyyden hallitsemisessa.

 • Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen

  • Vastuullinen matkailukohteen kehittäminen - 25,00 
  Kaksi matkailutoimijaa rakentaa tornia laatikoista. Kuvan kehys on violetti.

  Matkailua tulee kehittää yhteistyössä paikallisten sidosryhmien, kanssa. Tällä kurssilla opiskelet, miten voit matkailukohteen kehittäjänä osallistaa sidosryhmät yhteistyöhön ja mitä eri aiheita kehittämisessä tulee huomioida.

 • Strateginen vastuullisuus

  6 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Strateginen vastuullisuus - 25,00 
  Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on violetti.

  Strateginen vastuullisuus Teema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta Taso: Kehittäjä Laajuus: 1 opintopiste Hinta: 25€ Vastuullinen kouluttaja: Oppitunnit: 5 kpl Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa Osaamistavoitteet: Tietää strategisen johtamisen peruskäsitteet ja tärkeimmät analyysimenetelmät Tunnistaa vastuullisuuden merkityksen kilpailutekijänä ja uusien liiketoimintamallien mahdollistajana Osaa huomioida vastuullisuus- ja arvokysymyksiä strategiatyössä Osaa osallistaa henkilöstöä ja muita sidosryhmiä vastuullisessa liiketoiminnan määrittelyyn, kehittämiseen […]

 • Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen

  12 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen - 50,00 
  Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on oranssi.

  Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen Teema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta Taso: Yrittäjä Laajuus: 2 opintopistettä Hinta: 50€ Vastuullinen kouluttaja: Oppitunnit: 11 kpl Arviointi: Oppituntikohtaiset tehtävät sekä yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa Osaamistavoitteet: Osaa kuvata ja arvioida liiketoimintaa ja johtamista sidosryhmäajattelun ja vastuullisen liiketoiminnan näkökulmista Osaa suunnitella, kehittää ja arvioida asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ympäristövastuullisia ratkaisuja Tietää tärkeimmät vastuullista […]

 • Taloudellinen vastuullisuus liiketoiminnassa

  6 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Taloudellinen vastuullisuus liiketoiminnassa - 25,00 
  Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on keltainen.

  Kurssilla tutustutaan taloudellisen vastuullisuuden osa-alueisiin. Painotus on liiketoiminnan taloudellisessa kannattavuudessa ja voiton tuottamisessa, jotka ovat edellytyksiä sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle. Kurssilla tutusut myös oikeudenmukaiseen palkitsemiseen, hyviin hallintokäytäntöihin, korruption ja lahjonnan estämiseen ja harmaaseen talouteen.

 • Sosiaalinen ja ympäristövastuu liiketoiminnassa

  6 oppituntikurssikategorioissa ,
  • Sosiaalinen ja ympäristövastuu liiketoiminnassa - 25,00 
  Matkailutoimija pyörittää laatikkoa eteenpäin. Kuvan kehys on keltainen.

  Tällä kurssilla tutustut vastuullisen liiketoiminnan hyötyihin sekä erityisesti yrityksen tai organisaation sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Opit tunnistamaan organisaation toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia ja tutustut tavallisiin tapoihin mitata ja arvioida niitä. Sosiaalisessa vastuullisuudessa painopiste on ihmisissä, etenkin henkilöstössä, mutta kurssilla käsitellään myös paikallisyhteisöä, tuoteturvallisuutta ja laatua sekä hankintaketjun vastuullisuutta.