Matkailun skenaariotyöskentely

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Matkailutoimija katsoo laatikon läpi tulevaisuuteen.

Matkailun skenaariotyöskentely

Teema: Ennakointi ja tulevaisuusosaaminen

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 0,5 opintopiste

Oppitunnit: 3 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Osaat käyttää ennakoinnin työkalua.

Tunnistat miten matkailutoimialan tulevaisuus voidaan rakentaa skenaarioiksi.

Katso tämä video (1:17 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Matkailun erilaisten tulevaisuuskuvien rakentaminen on tämän kurssin ytimessä. Kurssissa on kolme oppituntia. Ensimmäisellä oppitunnilla johdatetaan tutustumaan matkailun erilaisiin skenaarioihin. Toisella oppitunnilla esitellään skenaarioiden eri käyttötarkoituksia. Kolmannella oppitunnilla opit itse muotoilemaan skenaarioita siihen matkailun tarpeeseen, jonka voit itse päättää. Tämän kurssin oppitunneilla keräämäsi tietämys ja tehtävistön ohjaama tiedonkeruun kiteytyy lopuksi matkailun tulevaisuuskuvaksi tai useaksi sellaiseksi, jolla pyritään ennakoimaan tulevaisuutta. 

Peilaa oppituntien sisältöjä omaan tarpeeseesi

Skenaariotyöskentelyä hyödynnetään yleensä muiden ihmisten ja erilaisten kohderyhmien kanssa yhdessä työstäen. Tällä kertaa opiskelet skenaarioiden laadintaa itseksesi, jotta osaat tarpeen tullessa luoda skenaariotyöskentelyn prosessin. Sinun kannattaa hyödyntää tehtävät tämän hetkiseen tarpeeseesi työssä, elämässä tai elinikäisen oppimisen polulla. Minkä matkailun tulevaisuuskuvan sinun tarvitsisi nähdä? Voit toki osallistaa halutessasi muita tiedon keruusi vaiheisiin, mutta pääasiassa teet tiedon keruuta itsenäisesti. Tällä kurssilla opit yhdistämään tietoja toisiinsa. Juuri tiedon yhdistämisen keinojen käyttäminen on skenaariotyöskentelyssä tärkeä työkalu. 

Antoisaa oppimismatkaa tulevaisuuden ennakointiin!

 

Oppitunnit

3. Miten skenaariot muodostetaan?

Length: 330 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero kolme.

Tällä oppitunnilla työskentelet skenaarion parissa oman valintasi mukaan. Sinut ohjataan askel kerrallaan skenaarion luomiseen.

4. Kurssitesti

Length: 30 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on violetti numero neljä (taso 3).

Olet nyt opiskellut kaikki Matkailun skenaariotyöskentely –kurssin oppitunnit. Viimeiseksi vuorossa on kurssin lopputesti.