Matkailun ekologisten vaikutusten kirjo

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Matkailutoimija istuu laatikossa, lintu on myös laatikossa. Laatikon ulkopuolella puita ja tukkeja.

Matkailun ekologisten vaikutusten kirjo

Teema: Matkailun ekologinen kestävyys

Taso: Työntekijä

Laajuus: 0,5 opintopistettä

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti kurssin lopussa

Osaamistavoitteet:

Osaat tunnistaa oman toimintasi aiheuttamat ekologiset vaikutukset.

Tiedät miten voit omalla toiminnallasi välttää ja vähentää matkailun kielteisiä ekologisia vaikutuksia.

Osaat ohjata asiakkaitasi toimimaan ympäristövastuullisemmin

 

 

Katso kurssin introvideo (1:51 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Matkailutoiminta aiheuttaa monenlaisia vaikutuksia paikallisesti luontoon ja ympäristöön. Matkailutoiminnan ekologisten vaikutusten vähentäminen onkin tärkeää, jotta luontoympäristöt säilyvät matkailun näkökulmasta houkuttelevina myös tulevaisuudessa. 

Tällä kurssilla opit tunnistamaan oman toimintasi aiheuttamia vaikutuksia luontoon, maisemaan ja ympäristöön. Lisäksi opit arvioimaan miten voit vähentää toimintasi kielteisiä ekologisia vaikutuksia.

Kurssin suorittaminen

Tällä kurssilla opit tunnistamaan matkailutoiminnan ekologisten vaikutusten syntymisen lähteet ja saat osaamista, jota soveltamalla voit arvioida oman toimintasi ekologisia vaikutuksia ja suunnitella keinoja vähetääksesi näitä kielteisiä vaikutuksia. Opit myös ohjaamaan asiakkaitasi toimimaan ympäristövastuullisemmin. Keskeisiä sisältöjä ovat luonto, maisema ja ympäristö sekä luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvät asiat. 

Oppiminen tapahtuu videoiden ja luettavan materiaalin avulla. Pääset myös testaamaan oppimaasi testien avulla. Tämä kurssi sisältää viisi oppituntia ja osaamistestin. 

Tervetuloa aloittamaan oppimismatka!

 

Oppitunnit

2. Moninaiset ekologiset vaikutukset

Length: 300 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on alkamassa kiipeämään. Kuvassa keltainen numero 2.

Tällä oppitunnilla opit tiedostamaan millaisia ekologisia vaikutuksia eri matkailutoiminnoilla on ja osaat tunnistaa mistä omaan työhösi liittyvistä toiminnoista voi aiheutua ekologisia vaikutuksia.

3. Jokamiehenoikeudet

Length: 180 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa keltainen numero kolme.

Jokamiehenoikeudet oppitunnilla perehdytään jokamiehenoikeuksien velvollisuksiin ja mahdollisuuksiin.

4. Ympäristövastuullisuuden edistäminen

Length: 300 minutes

Matkailutoimijaon rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa keltainen (taso 1) numero neljä.

Ympäristövastuullisuuden edistäminen oppitunnillta opit miten voit omalla toiminnallasi välttää ja vähentää ekologisia vaikutuksia ja opit ohjaamaan myös asiakkaitasi toimimaan ympäristövastuullisemmin.

5. Luonnon- ja ympäristönsuojelu

Length: 150 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on keltainen numero viisi (taso 1).

Luonnon- ja ympäristönsuojelu oppitunnilla perehdyt luonnon- ja ympäristönsuojeluun ja siihen miten voit omalla toiminnallasi osallistua luonnon- ja ympäristönsuojelun toteuttamiseen. 

6. Matkailun ekologisten vaikutusten kirjo -osaamistesti

Length: 15 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on huipulla. Kuvassa keltainen numero 6.

Nyt olet suorittanut koko Matkailun ekologisten vaikutusten kirjo-kurssin. Sinulla onkin jo paljon osaamista matkailun ekologisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista kielteisten vaikutusten minimoimiseen. Nyt on aika testata osaamistasi.