Vastuullisuusviestinnän perusteet

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
MAtkailutoimija katsoo laatikon seinälä olevia ilmoituksia.

Vastuullisuusviestinnän perusteet

Teema: Vastuullisuusviestintä

Taso: Ydintaso

Laajuus: 1 opintopiste

Oppitunnit: 6 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Tiedät, mitä vastuullisuusviestintä on ja miksi se on tärkeää

Osaat viestiä vaikuttavasti toimintasi ja organisaatiosi vastuullisista teoista asiakkaillesi ja muille sidosryhmille soveltuvalla tavalla ja soveltuvissa kanavissa. 

Osaat asettaa tavoitteita vastuullisuusviestinnällesi ja seurata niiden toteutumista. 

Katso kurssin introvideo (2:25 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Vastuullisuusviestinnän avulla organisaatio kertoo vastuullisista teoistaan, tuotteistaan ja palveluistaan omalle henkilöstölleen, ulkopuolisille sidosryhmilleen ja tietenkin asiakkailleen. Hyvin suunniteltu, aitoihin tekoihin pohjautuva vastuullisuusviestintä voi parantaa kilpailukykyä ja organisaatio voi erottua kilpailijoistaan. Tällä kurssilla opit viestimään vastuuullisista teoista vaikuttavasti.

Kurssin keskeisiä teemoja ovat vastuullisuusviestinnän hyödyt, vaikuttava viestintä, vastuullisuusmarkkinointi, brändit, sidosryhmä- ja kriisiviestintä. 

Kurssi on laadittu Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helian yhteistyönä.

Kurssin suorittaminen

Kurssilla tutustut vastuullisuusviestinnän keskeisiin käsitteisiin, opit ajankohtaisten käytännön esimerkkien kautta ennakoivasti suunnittelemaan ja kehittämään vastuullisuusviestintääsi sekä arvioimaan siinä onnistumista. Kurssimateriaalin lisäksi olemme koonneet sinulle lisämateriaalia ja työvälineitä, joita voit hyödyntää työssäsi. Kurssilla on kuusi oppituntia ja kurssin lopuksi pääset testaamaan osaamisesi kehittymistä.

 

Oppitunnit

3. Vastuullinen markkinointi ja brändit

Length: 300 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on alkamassa kiipeämään. Kuvassa vihreä numero 3.

Oppitunnilla tutustutaan markkinoinnin perusteisiin eli siihen, mitä markkinointi on. Lisäksi tarkastellaan brandin monimuotoista käsitettä ja markkinointiin liittyviä vastuullisuusnäkökulmia.

4. Matkailuorganisaation sidosryhmäviestintä

Length: 360 minutes

Matkailutoimijaon rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija kiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa vihreä numero neljä.

Onnistunut sidosryhmäviestintä on suunnitelmallista ja johdonmukaista ja parhaassa tapauksessa se onkin yksi keskeisistä organisaation kilpailutekijöistä. Tällä oppitunnilla opit mitä on sidosryhmäviestintä ja miten sitä voidaan toteuttaa.

5. Vastuullisuusviestinnän suunnittelu

Length: 120 minutes

matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija kiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa vihreä numero viisi.

Tällä oppitunnilla tutustut viestinnän suunnitteluun erityisesti vastuullisuusviestinnän näkökulmasta. Saat myös vinkkejä vastuullisuusviestintään ja viestintään erityisesti sosiaalisessa mediassa. 

6. Matkailuorganisaation kriisiviestintä

Length: 225 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on huipulla. Kuvassa vihreä numero 6.

Matkailuorganisaation kriisiviestintä -oppitunnilla tutustut kriisiviestinnän merkitykseen matkailun muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kriisiviestinnän keskeisiin periaatteisiin.

7. Vastuullisuusviestinnän perusteet -osaamistesti

Length: 15 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on vihreä numero seitsemän.

Nyt onkin aika testata osaamistasi. Tee alla oleva testi ja näytä, mitä osaat. Testissä on 13 monivalintakysymystä, joista vähintään 11 kysymykseen pitää vastata oikein. Muista kuitenkin, että tämä testi mittaa lähinnä sitä, ovatko kurssin käsitteet ja asiat jääneet mieleen. Todellinen oppiminen on tapahtunut oman ajatustyösi ja pohdintojesi kautta ja se on niin erityistä tietoa, ettei sitä voi tällaisella testillä mitata.