Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Kolme matkailutoimijaa kukin omissa laatikoissaan.

Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat

Teema: Matkailutoimiala yhteiskunnan osana

Taso: Yrittäjä

Laajuus: 0,5 op

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Tunnistaa matkailun kehittämisen toimintaympäristön keskeisiä toimijoita Suomessa

Opit kuvaamaan toimia-alaa matkailuklusteri ja – ekosysteemimallien mukaisesti

Ymmärtää alaa ohjaavien dokumenttien kuten toimialaraporttien ja strategioiden merkitystä

Katso tämä video (1:31 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Toimialana matkailu koostuu laajasta joukosta erilaisia elinkeinonharjoittajia ja sidosryhmiä. Matkailutoimialan moninaisuuden hahmottaminen auttaa ymmärtämään matkailun yhteiskunnallista merkitystä sekä suuntaamaan omaa toimintaa ja matkailun päätöksentekoa vastuullisesti. Kurssilla opit millaisia vaikutuksia matkailuelinkeinolla voi olla muihin elinkeinoihin. Saat myös osaamista, jota soveltamalla voit kuvata ja arvioida matkailutoimialan kehittämisen toimintaympäristöä niin alueellisesti kuin kansallisesti. 

 

Oppitunnit

2. Matkailu elinkeinojen kokonaisuudessa

Length: 75 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on alkamassa kiipeämään. Kuvassa oranssi numero 2.

Tiedätkö millaisia kytköksiä matkailulla on muihin elinkeinoihin ja toimialoihin? Matkailutoimialan moninaisuuden hahmottaminen auttaa ymmärtämään matkailun roolia elinkeinojen kokonaisuudessa – miten matkailu vaikuttaa suoraan ja välillisesti moniin muihin toimialoihin ja elinkeinoihin. Vaikutusten monipuolinen tarkastelu auttaa myös välttämään konflikteja eri toimialojen ja elinkeinojen välillä.

3. Miten matkailutoimialaa kuvataan klusteri- ja ekosysteemimallien avulla?

Length: 120 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti oranssi kolme.

Toimialana matkailu koostuu laajasta joukosta erilaisia elinkeinonharjoittajia ja sidosryhmiä. Matkailuun vaikuttavat myös monet alan ulkoiset tekijät. Tällä luennolla opit hahmottamaan millä tavoin moniulotteista toimialaa ja sen suhteita kuvataan erilaisilla klusteri- ja ekosysteemimalleilla. Videoluennon lisäksi aineistona on TEM:n julkaisema Matkailun toimialaraporttia ja sitä täydentävä tiedote. Luennon tehtävissä pohdit matkailualan toimijoita, heidän keskinäisiä suhteitaan, millaisilla mittareilla alasta kerrotaan ja miten koronapandemia on vaikuttanut alaan.

5. Kurssitesti

Length: 15 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on oranssi numero viisi (taso 2).

Olet nyt opiskellut kaikki Matkailun klusterit, ekosysteemit ja strategiat -kurssin oppitunnit. Lopuksi pääset vielä testaamaan osaamistasi lyhyellä lopputestillä.