Matkailun hallinnan rakenteet

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
Or log in to access your purchased courses
Kolme matkailutoimijaa kukin omissa laatikoissaan.

Matkailun hallinnan rakenteet

Teema: Matkailutoimiala yhteiskunnan osana

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 0,5 opintopiste

Hinta: 12,50€

Vastuullinen kouluttaja:

Oppitunnit: 6 kpl

Arviointi: osaamistesti

Osaamistavoitteet:

Osaa nimetä matkailun kehittämiseen liittyviä ohjausjärjestelmiä, organisaatioita ja instituutioita

Tunnistaa erilaisia alaan liittyviä keskustelufoorumeja

Osaa arvoida omaa tai edustamansa organisaation roolia matkailun hallinnan rakenteissa

Katso tämä video (1:28 min). Video sisältäätekstityksen.

Kurssin kuvaus

Matkailuyrityksen, -kohteen ja -alueen vastuullinen ja menestyksellinen johtaminen edellyttää ymmärrystä matkailutoimialan ja siihen kytkeytyvän päätöksenteon ja hallinnan rakenteista sekä toimialaan liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta. Kurssilla avataan erilaisia toimialaan liittyviä hallinnan kehyksiä sekä käydään läpi matkailun hallinnan rakenteita sekä tutustutaan toimialaan liittyviin tiedonvälitys- ja keskustelukanaviin.

 

Oppitunnit

2. Matkailun hallinnan kehykset ja yhteiskunnan lukutaito

Length: 60 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero kaksi.

Opiskeluaika: 2 t Tehtävät: 1 t 10 min Lukeminen: 30 min Testit: 0 kpl Videot: 20 min Kuuntelu: 0 min Luennon sisältö Matkailuyrityksen, -kohteen ja -alueen vastuullinen ja menestyksellinen johtaminen edellyttää ymmärrystä matkailutoimialan ja siihen kytkeytyvän päätöksenteon ja hallinnan rakenteista, tiedosta sekä toimialaan liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta. Luennolla käydään läpi erilaisia matkailun hallinnan kehyksiä sekä avataan […]

3. Miten matkailutoimialan kansallinen ohjaus on järjestäytynyt?

Length: 140 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa numero kolme, joka on violetti (taso 3).

Opiskeluaika: 2 t 15 min Tehtävät: 2 kpl, 1 t Lukeminen: 1 t Testit: 0 kpl Videot: 20 min Kuuntelu: 0 min Luennon sisältö Kansallisella tasolla matkailun keskeisin ohjaava taho on Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM. Ministeriö vastaa matkailupolitiikan painotuksista ja kehittää matkailualaa yhdessä muiden ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa. Luennon aikana tutustutaan matkailun kansalliseen ohjausjärjestelmään erityisesti […]

4. Suomen matkailua edistämässä

Length: 140 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on violetti numero neljä (taso 3).

Opiskeluaika: 2 t 15 min Tehtävät: 2 kpl, 1 t Lukeminen: 1 t Testit: 0 kpl Videot: 20 min Kuuntelu: 0 min Luennon sisältö Suomen kansainvälisen matkailuimagon kehittämisestä vastaa Visit Finland. Visit Finland auttaa myös Suomen matkailualueita ja siellä toimivia yrityksiä verkostoitumaan sekä kehittämään, myymään ja markkinoimaan kilpailukykyisiä ja laadukkaita matkailutuotteita. Luennolla Visit Finlandin kehittäjäroolia […]

5. Matkailua ohjaavat ja palvelevat organisaatiot

Length: 140 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on violetti numero viisi (taso 3).

Opiskeluaika: 2 t 15 min Tehtävät: 3 kpl, 1 t 15 min Lukeminen: 1 t Testit: 0 kpl Videot: 0 min Kuuntelu: 0 min Luennon sisältö TEM:n ja Visit Finlandin lisäksi Suomen matkailua ja sen kehittämistä tukevat useat muut organisaatiot, yhtenä keskeisimmistä ovat Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), maakuntien liitot sekä Kauppakamarit. ELY-keskukset myöntävät tukia […]

6. Kurssitesti

Length: 140 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero kuusi.

Opiskeluaika: 30 min Tehtävät: 0 min Lukeminen: 0 min Testit: 1 kpl, kurssin lopputesti Videot: 0 min Kuuntelu: 0 min Olet nyt opiskellut kaikki Matkailun hallinnan rakenteet -kurssin oppitunnit. Lopuksi pääset vielä testaamaan osaamistasi lyhyellä lopputestillä. Lopputestin tehtävissä on pääosin erilaisia väitelauseita toimialan hallinnasta. Jokaiseen kysymyksen vastaus koostuu useasta oikein olevasta lauseesta tai muusta vastausvaihtoehdosta. […]