Matkailun hallinnan rakenteet

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Kolme matkailutoimijaa kukin omissa laatikoissaan.

Matkailun hallinnan rakenteet

Teema: Matkailutoimiala yhteiskunnan osana

Taso: Kehittäjä

Laajuus: 0,5 opintopiste

Oppitunnit: 6 kpl

Arviointi: osaamistesti

Osaamistavoitteet:

Osaa nimetä matkailun kehittämiseen liittyviä ohjausjärjestelmiä, organisaatioita ja instituutioita

Tunnistaa erilaisia alaan liittyviä keskustelufoorumeja

Osaa arvoida omaa tai edustamansa organisaation roolia matkailun hallinnan rakenteissa

Katso tämä video (1:28 min). Video sisältäätekstityksen.

Kurssin kuvaus

Matkailuyrityksen, -kohteen ja -alueen vastuullinen ja menestyksellinen johtaminen edellyttää ymmärrystä matkailutoimialan ja siihen kytkeytyvän päätöksenteon ja hallinnan rakenteista sekä toimialaan liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta. Kurssilla avataan erilaisia toimialaan liittyviä hallinnan kehyksiä sekä käydään läpi matkailun hallinnan rakenteita sekä tutustutaan toimialaan liittyviin tiedonvälitys- ja keskustelukanaviin.

 

Oppitunnit

2. Matkailun hallinnan kehykset ja yhteiskunnan lukutaito

Length: 120 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on alkamassa kiipeämään. Kuvassa violetti numero 2.

Matkailuyrityksen, -kohteen ja -alueen vastuullinen ja menestyksellinen johtaminen edellyttää ymmärrystä matkailutoimialan ja siihen kytkeytyvän päätöksenteon ja hallinnan rakenteista, tiedosta sekä toimialaan liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta.

4. Suomen matkailua edistämässä

Length: 135 minutes

Matkailutoimijaon rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija kiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti (taso 3) numero neljä.

Tutustutaan Visit Finlandin toimintaan ja harjoitellaan viestimistä sosiaalisessa mediassa matkailun kansallisista kysymyksistä sivuilla käsiteltyjä julkaisuja kommentoimalla.

5. Matkailua ohjaavat ja palvelevat organisaatiot

Length: 135 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti numero viisi.

TEM:n ja Visit Finlandin lisäksi Suomen matkailua ja sen kehittämistä tukevat useat muut organisaatiot, yhtenä keskeisimmistä ovat Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), maakuntien liitot sekä Kauppakamarit.

6. Kurssitesti

Length: 30 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on huipulla. Kuvassa violetti numero 6.

Olet nyt opiskellut kaikki Matkailun hallinnan rakenteet -kurssin oppitunnit. Lopuksi pääset vielä testaamaan osaamistasi lyhyellä lopputestillä.