Taloudellinen vastuullisuus liiketoiminnassa

Sinun täytyy ensin suorittaa Johdanto vastuullisen matkailun portaille ennen kuin voit osallistua tälle kurssille.
or log in to view this course.
Matkailutoimija rullaa laatikkoa eteenpäin.

Taloudellinen vastuullisuus liiketoiminnassa

Teema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

Taso: Työntekijä

Laajuus: 1 opintopiste

Oppitunnit: 5 kpl

Arviointi: yksi osaamistesti viimeisen oppitunnin lopussa

Osaamistavoitteet:

Tietää matkailuyrityksen taloudellisen vastuullisuuden keskeisimmät osa-alueet

Osaa kuvata kannattavan yritystoiminnan keskeiset tekijät

Katso kurssin introvideo (2:23 min). Video sisältää tekstityksen.

Kurssin kuvaus

Kurssilla tutustutaan matkailuyrityksen liiketoiminnan taloudellisen vastuullisuuden osa-alueisiin. Painotus on liiketoiminnan taloudellisessa kannattavuudessa ja voiton tuottamisessa, jotka ovat edellytyksiä sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle. Kurssilla tutustut myös oikeudenmukaiseen palkitsemiseen, hyviin hallintokäytäntöihin, korruption ja lahjonnan estämiseen ja harmaaseen talouteen.

Kurssin sisältö ja suorittaminen

Kurssi koostuu 5 oppitunnista ja lopputestistä. Toivottavasti kiinnostut liiketoiminnan rahan ‘liikuttelusta’.

 

Oppitunnit

1. Johdanto yrityksen taloudelliseen vastuuseen

Length: 60 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija on juurella. Kuvassa keltainen numero 1.

Talous-termi muistuttaa meitä numeroista, euroista. Tämän koko kurssin tarkoitus on avartaa liiketoiminnan perustarkoitusta antamalla pikemminkin yleiskuva eurojen suunnista ja niiden tehtävästä vastuullisuuden näkökulmasta.

3. Matkailupalvelujen hinnoittelu

Length: 240 minutes

Matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimijakiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa keltainen numero kolme.

Tällä oppitunnilla selviää mikä on kannattavuuden ja hinnoittelun yhteys. Oppimistavoittena on se, että ymmärrät miten itse työntekijänä liityt hinnoitteluun

5. Muut taloudellisen vastuun osa-alueet

Length: 120 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on keltainen numero viisi (taso 1).

Tällä oppitunnilla tutustut erityisesti seuraaviin taloudellisen vastuun teemoihin: korruption ja lahjonnan ehkäiseminen, harmaan talouden estäminen  ja hyvä hallintotapa. 

6. Kurssitesti

Length: 30 minutes

Kuva, jossa matkailutoimija on rakentanut portaikon laatikoista. matkailutoimija on itse huipulla. Kuvassa on keltainen numero viisi (taso 1).

Tällä oppitunnilla tutustut erityisesti seuraaviin taloudellisen vastuun teemoihin: korruption ja lahjonnan ehkäiseminen, harmaan talouden estäminen  ja hyvä hallintotapa.