4. Ekologisen kestävyyden mittaaminen ja hallitseminen

Matkailutoimijaon rakentanut portaikon laatikoista. Matkailutoimija kiipeää portaikkoa ylös. Kuvassa violetti (taso 3) numero neljä.
Sinun tulee ensin rekisteröityä kurssille kurssi ennen kuin voit aloittaa tämän oppitunnin.

Vastuullisessa matkailusuunnittelu ssa olennaista on yhteistyö kaikkien matkailuun vaikuttavien tahojen kanssa. Matkailun ekologisiin vaikutuksiin varautuminen on ennakoivaa: suunnitellaan, seurataan, arvioidaan ja varaudutaan, sen sijaan, että vain reagoitaisiin ongelmiin.

Tällä oppitunnilla perehdyt maankäytön merkitykseen sekä matkailun mittaamisen, seuraamisen ja arvioinnin rooliin kestävyyden tavoittelussa. Opit myös ymmärtämään sopivien indikaattoreiden valinnan ja tärkeyden matkailun vaikutusten hallinnassa

Takaisin: Ekologinen vastuullisuus matkailualueella